B.1 Typologie a použití metodiky (UNI vk.1)

B.1 Typologie a použití metodiky

Cílem metodiky je hodnotit kvality stavby, které nejsou zahrnuty v platných normách a předpisech, jsou tzv. měkkými kritérii s širším společenským dopadem. Tyto kvality univerzitních budov jsou klíčové pro kvalitu vzdělávacího procesu, jsou významné pro rozvoj osobnosti jedince, uplatňují se v budování vztahu mezi studentem a vzdělávací institucí. V neposlední řadě se uplatňují mimo vzdělávání v rámci komunitních aktivit s širokým společenským dosahem a naplňují tak poslání vzdělávací instituce.

 

Povolené použití SBToolCZ pro budovy terciární vzdělávání

Metodika je určená pro budovy poskytující terciární vzdělávání všech typů – Vyšší odborné vzdělávání nebo Vysokoškolské vzdělávání podle jejich zaměření (technické vědy a nauky, přírodní vědy a nauky, společenské vědy nauky a služby, lékařské vědy, zemědělské a veterinární vědy a nauky, vědy a nauky o kultuře a umění, vojenské vědy a nauky)

  • Zaměření vyskokých škol (citováno ze Zákona č. 111/1998 Sb.) – je v S.01

Metodika se přiměřeně vztahuje na multifunkční budovy se vzdělávacím provozem, ale jen pouze v případě, kdy vzdělávací provoz tvoří funkčně i technicky samostatnou část.

V hodnoceném objektu musí zaujímat provoz vzdělávací instituce více než 50 % z celkové vnitřní podlahové plochy.

Jestliže má auditor pochyby, zda lze tuto metodiku aplikovat na víceúčelovou budovu, může kontaktovat Národní platformu SBToolCZ

Tuto metodiku mohou pro komerční využití využívat výlučně fyzické a právnické osoby na základě licenční smlouvy uzavřené s Národní platformou SBToolCZ. Využívání pro komerční účely nad rámec licenční smlouvy, nebo osobami v licenční smlouvě neuvedenými bude považováno za porušení autorských práv.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium B.1 a modul(y) typologie: UNI.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.