E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (RD vk.1)

E.DOP Podpora šetrné individuální neuatomobilové dopravy

Verze metodiky 2022, typologie RD.

Záměr hodnocení

Cílem kritéria je snížení automobilové dopravní zátěže, spojených emisí a hluku díky podpoře šetrné individuální neautomobilové dopravy.

Kontext

Automobilová doprava zatěžuje nejen přírodní prostředí, je i významným urbanistickým problémem města. V postižených částech je výrazně vyšší hluk, prašnost prostředí a méně kvalitní vzduch. Alternativy jednomístné osobní dopravy existují, je potřeba jejich podpora a vznik dobrých podmínek pro jejich využívání.

Budovy a okolí k tomu mohou přispět možností bezpečného uložení, doplňkovým zázemím (šatny či sprchy) a podporou bezkolizního přístupu pro pěší, cyklisty či jiné druhy alternativní nemotorové dopravy.

Indikátor

Kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální dopravy.

Literatura

  • ČSN 736110 Projektování místních komunikací
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území
  • TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Certifikace budovy Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Shell and Core Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Rekonstrukce Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Dopravní specifika rodinných domů

Hodnocení rodinných domů z hlediska podpory šetrné individuální dopravy se provede dle Tab. DOP.RD.1Tab. DOP.RD.3. Jedná se zejména o podporu cyklistické dopravy. Budova může podpořit využití kol tím, že bude umožňovat bezpečné uložení s dostatečnou kapacitou a zázemím. K úložným prostorům, musí být snadný přístup s dopravním prostředkem.

Vybudování vnitřních úložných prostor pro další alternativní způsoby neautomobilové individuální dopravy (lyže, sáňky, brusle aj.) není řešen v tomto kritériu.

Tab.  DOP.RD.1: Hodnocení typ úložného prostoru

Typ úložného prostoru

TYP

Venkovní nekrytý stojan

1

Venkovní krytý stojan

2

Krytý přístřešek/místnost (garáž, zahradní domek, sklep)

4

Pozn. Pro kolo by měl být k dispozici prostor o rozměrech 0,9 x 2 m, který je možno instalováním háků na zeď zmenšit, ale musí být ponechán dostatečný prostor pro manipulaci.

Tab. DOP. RD.2: Hodnocení kapacity úložných míst

Kapacita

KAP

Pro více než 50 % uživatelů budovy

1

Pro všechny uživatele objektu

3

 

Tab. DOP.RD.3: Hodnocení zabezpečení úložných míst

Bonusy

BON

Prostory pro bezpečné odstavení kol a koloběžek jsou střežené kamerový systémem.

+1

Každý byt má vlastní přístřešek/místnost k uložení dopravních prostředků.

+1

V místě uložení je možnost si bezpečně dobít elektrokolo, elektrokoloběžku.

+1

Možnost dobíjení elektrokol, elektrokoloběžek v místě uložení je k dispozici pro více než 50 % kapacity daného úložného místa.

+1

Kreditové ohodnocení modulu DOP.RD se stanoví podle následující ho vzorce:

$ K_{\textup{DOP.RD}}= TYP+KAP+BON $

kde:

KDOP.RD je kreditové ohodnocení dopravních specifik rodinných domů;

TYP je ohodnocení typu úložného prostoru;

KAP je ohodnocení kapacity;

BON je ohodnocení bonusů.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výpočet výsledného kreditového ohodnocení KDOP se provede dle vzorce:

$ K_{\textup{DOP}}= K_{\textup{DOP.RD}} $

kde:

KDOP je výsledné kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální neautomobilové dopravy;

KDOP.RD je kreditové ohodnocení dopravních specifik rodinných domů.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální neautomobilové dopravy KDOP.

Tab. DOP.1 Kriteriální meze pro DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy

Výsledné kreditové ohodnocení KDOP

Body

0

0

≥ 10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium E.DOP a modul(y) DOP.RD (vm.1), typologie: RD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *