E.DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy (UNI vk.1)

E.DOP Podpora šetrné individuální neuatomobilové dopravy

Verze metodiky 2022, typologie UNI.

Záměr hodnocení

Cílem kritéria je snížení automobilové dopravní zátěže, spojených emisí a hluku díky podpoře šetrné individuální neautomobilové dopravy.

Kontext

Automobilová doprava zatěžuje nejen přírodní prostředí, je i významným urbanistickým problémem města. V postižených částech je výrazně vyšší hluk, prašnost prostředí a méně kvalitní vzduch. Alternativy jednomístné osobní dopravy existují, je potřeba jejich podpora a vznik dobrých podmínek pro jejich využívání.

Budovy a okolí k tomu mohou přispět možností bezpečného uložení, doplňkovým zázemím (šatny či sprchy) a podporou bezkolizního přístupu pro pěší, cyklisty či jiné druhy alternativní nemotorové dopravy.

Indikátor

Kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální dopravy.

Literatura

  • ČSN 736110 Projektování místních komunikací
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území
  • TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Certifikace budovy Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Shell and Core Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.
Rekonstrukce Kritérium se vyhodnocuje podle uvedeného postupu.

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Bezkolizní dopravní řešení

Cílem hodnocení je zajistit bezkolizní zásobování a provoz budovy, jejího areálu a zařízení v rámci provozu (svoz komunálního odpadu atd.) zejména ve vztahu k chodcům a cyklistům. Hodnocení se provede dle Tab. DOP.BK.1.

Tab. DOP.BK.1: Bezkolizní zásobování budovy a jejího areálu

Podpora pěší dopravy, cyklistiky a jiných alternativních způsobů dopravy

Kredity KDOP.BK

Hlavní pěší přístupová komunikace k hlavnímu vstupu do budovy pro chodce není v kolizi, nekříží a nevyužívá:
▪ hlavní přístupové komunikace pro auta

+1

▪ vjezd/výjezd na/z parkoviště

+1

▪ přístupové komunikace pro zásobování a provoz budovy

+1

Hlavní přístupová komunikace pro cyklisty a jiné alternativní způsoby dopravy k hlavnímu vstupu do budovy či prostorům pro bezpečné odstavení kola není v kolizi, nekříží a nevyužívá:
▪ hlavní přístupové komunikace pro auta

+1

▪ vjezd/výjezd na/z parkoviště

+1

▪ přístupové komunikace pro zásobování a provoz budovy

+1

Další
Součástí hlavní pěší přístupové komunikace je oddělený pruh pro alternativní způsoby dopravy např. skateboard, kolečkové a inline brusle atd. (má vhodný hladký povrch s minimálními spárami)

+1

Uložení dopravních prostředků

Jedná se zejména o podporu cyklistiky a jiných alternativních způsobů individuální neautomobilové dopravy. Typ alternativní neautomobilové dopravy může souviset s lokalitou či s ročním obdobím. Může se jednat např. o kola, elektrokola, koloběžky, elektrické koloběžky, odstrkovadla, sáňky, běžky, … Pomocí bezpečného uložení alternativních dopravních prostředků s dostatečnou kapacitou a zázemím podpoří budova využívání alternativních způsobů dopravy. Uskladnění menších dopravních prostředků (kolečkové brusle, skateboard,…) není předmětem tohoto modulu.

Pokud je více možností uložení dopravních prostředků, vyhodnocení modulu se provede dle Tab. DOP.DP.1Tab. DOP.DP.5 pro každý typ úložného místa zvlášť (viz. konec modulu s příkladem).

V prostorách pro uložení musí být stojany (háky, skříňky) umožňující uzamknutí vlastním nebo zabudovaným zámkem. Stojany musí být pevně spojeny se zemí nebo se stálou konstrukcí. Stojany nesmí být dál než 25 m od vchodu do budovy, musí být na osvětleném místě a musí k nim být snadný přístup s dopravním prostředkem (rampa). Pro kolo by měl být k dispozici prostor o rozměrech 0,9 x 2 m. Ten je možné instalováním háků na zeď zmenšit, ale musí být ponechán dostatečný prostor pro manipulaci.

Tab.  DOP.DP.1: Hodnocení typ úložného prostoru

Typ úložného prostoru

TYP

Venkovní nekrytý stojan

1

Venkovní krytý neoplocený přístřešek nebo oplocený nekrytý stojan

1,1

Krytý oplocený přístřešek

1,2

Uzavíratelná místnost v objektu v blízkosti vstupu do budovy

1,3

V jednotlivých krytých boxech (sklepních kójích, garážích)

1,4

 

Tab.  DOP.DP.2: Hodnocení dostupnosti využití míst pro uložení

Dostupnost

DOS

Pouze uživatelům budovy

1

Pouze uživatelům budovy a jejich návštěvám

1,1

Uživatelům, návštěvám i široké veřejnosti, ale pouze v době provozu budovy (recepce/vrátnice)

1,2

Uživatelům, návštěvám i široké veřejnosti bez ohledu na provoz budovy

1,3

Možnost bezpečného uložení dopravního prostředku široké veřejnosti musí být viditelně uvedena u budovy a na jejích webových stránkách.

Tab. DOP.DP.3: Hodnocení kapacity úložných míst

Kapacita

KAP

Pro méně než 5 % uživatelů budovy

1

Pro 5 a více % uživatelů budovy

1,1

Pro více než 10 % uživatelů budovy

1,2

Pro více než 15 % uživatelů budovy

1,3

Pro více než 20 % uživatelů budovy

1,4

Pro více než 30 % uživatelů budovy

1,5

Pro více než 40 % uživatelů budovy

1,6

 

Tab. DOP.DP.4: Hodnocení zabezpečení úložných míst

Bezpečnost

BEZ

Prostory pro odstavení kol a koloběžek jsou střežené kamerovým systémem.

+0,1

Prostory pro odstavení kol a koloběžek jsou živě napojené na zabezpečení budovy a ostrahu.

+0,1

 

Tab. DOP.DP.5: Ohodnocení bonusů

Bonusy

BON

Je k dispozici možnost si dobít elektrokolo, elektrokoloběžku nebo podobný dopravní prostředek.

+0,1

Možnost dobíjení elektrokol, elektrokoloběžek je k dispozici pro více jak 5 % kapacity daného úložného místa.

+0,1

Prostor pro odstavení je vybaven zařízením pro huštění kol a drobným dílenským vybavením pro opravu kol nebo jiných podobných dopravních prostředků.

+0,1

Kreditové ohodnocení modulu DOP.DP se stanoví podle následující ho vzorce:

$K_{\textup{DOP.DP}}=\sum_{n}^{}\left ( TYP\cdot DOS\cdot KAP+BEZ+BON \right )\leq 5$

kde:

KDOP.DP je kreditové ohodnocení uložení dopravních prostředků;

TYP je ohodnocení typu úložného prostoru;

DOS je ohodnocení dostupnosti;

KAP je ohodnocení kapacity;

BEZ je ohodnocení bezpečnosti;

BON je ohodnocení bonusů;

n je počet variant úložných míst.

Maximální možný zisk kreditů KDOP.DP je 5.

Příklad

Na hodnoceném pozemku se nachází 2 možnosti úschovy kol. Venku před budovou se na hodnoceném pozemku nachází nekrytý neoplocený stojan na kola s kapacitou více než 20 % uživatelů budovy a který je dostupný komukoliv bez vlivu na provoz budovy. Je střežen kamerovým systémem.

Ve stejné budově je zároveň místnost, která je přístupná pouze uživatelům budovy s kapacitou více než 20 % uživatelů budovy. Je zde dostatečná kapacita pro dobíjení elektrokol.

 

  TYP DOS KAP BEZ BON  
Venkovní stojan pro veřejnost 1 1,3 1,4 0,1   1,92
Vnitřní místnost s možností dobíjení elektrokol 1,3 1 1,4   0,2 2,02
            3,94

Kredity KDOP.DP se rovnají 3,94 a splňují omezující podmínku (3,94 ≤ 5).

Zázemí

Pro podporu šetrné individuální neautomobilové dopravy je důležité poskytnou i hygienické zázemí a možnost úschovy drobnějších věcí. Kladně hodnocena je i možnost přespání přímo v budově, čímž se sníží potřeba dopravy. Hodnocení se provede dle Tab. DOP.ZA.1.

Tab. DOP.ZA.1: Hodnocení zázemí

Zázemí

Kredity KDOP.ZA

Přímo v budově je možnost ubytovací kapacity, která může být poskytnuta dojíždějícím či hostujícím.

+1

Zamykací skříňky svými rozměry umožňují uskladnit kolečkové brusle, skateboard, longboard nebo jiný dopravní prostředek srovnatelných rozměrů.

+1

V blízkosti úložných míst jsou k dispozici sprchy šatny:*
▪ Pouze pro uživatele budovy

1

▪ Pro uživatele budovy, návštěvy a veřejnost

2

V blízkosti úložných míst jsou zamykací skřínky pro uskladnění potřeb pro uživatele. Počet skříněk musí odpovídat minimálně polovině počtu kapacity stání:
▪ Pouze pro uživatele budovy

1

▪ Pro uživatele budovy, návštěvy a veřejnost

2

*Minimální počet sprch je jedna sprcha na 10 úložných míst. Sprchy mohou sloužit ostatním uživatelům budovy. Jako šatny a převlékárny mohou sloužit předprostory sprch. Sprchy musí být oddělené.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výpočet výsledného kreditového ohodnocení KDOP se provede dle vzorce:

$ K_{\textup{DOP}}= 2\cdot K_{\textup{DOP.DP}}+K_{\textup{DOP.ZA}}+K_{\textup{DOP.BK}} $

kde:

KDOP je výsledné kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální neautomobilové dopravy;

KDOP.DP je kreditové ohodnocení uložení dopravních prostředků;

KDOP.ZA je kreditové ohodnocení zázemí;

KDOP.BK je kreditové ohodnocení bezkolizního dopravního řešení.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení podpory šetrné individuální neautomobilové dopravy KDOP.

Tab. DOP.1 Kriteriální meze pro DOP Podpora šetrné individuální neautomobilové dopravy

Výsledné kreditové ohodnocení KDOP

Body

0

0

2

1

4

2

6

3

8

4

10

5

12

6

14

7

16

8

18

9

≥ 20

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium E.DOP a modul(y) DOP.BK (vm.1),DOP.DP (vm.1),DOP.ZA (vm.1), typologie: UNI.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *