S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy (RD vk.1)

S.FLX Flexibilita konstrukčního, dispozičního a provozního řešení budovy

Verze metodiky 2022, typologie RD.

Záměr hodnocení

Zvýšení flexibility využití budovy, která zajistí delší životnost budovy a snížení finanční i ekologické zátěže při změně uživatele nebo jeho potřeb v čase.

Kontext

Budovy s větší flexibilitou vnitřního uspořádání a tím i s větší flexibilitou využití mají obecně větší hodnotu v čase. Umožňují změnu provozu za vynaložení menších finančních prostředků bez nutnosti zastavení užívání budovy.

Dostatečná světlá výška, volný prostor nezatížený přítomností nosných prvků konstrukce či návrh s oddělením nosné konstrukce, vertikálních komunikací a fasády od zbylých prvků budovy umožňují snadnou změnu dispozice budovy.

Pro bytové stavby je dalším benefitem návrh obsahující studie rozšiřitelnosti v průběhu životnosti stavby tak, aby stavba reagovala na odlišné potřeby obyvatele bytové stavby během jeho života.

Pro administrativní budovy je dalším benefitem návrh systémů TZB umožňující změnu využití prostoru bez ovlivnění chodu zbylých částí budovy (odstávka systémů atp.).

Indikátor

Kreditové ohodnocení stanovené na základě použitého konstrukčního systému, přítomnosti pevných či demontovatelných příček a způsobu návrhu budovy.

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Adaptace rodinného domu

Na základě zpracování studie možností změny dispozičního řešení se dle Tab. FLX.AR.1 přiřadí kredity.

Tab. FLX.AR.1: Hodnocení návrhu budovy

Návrh budovy

Kredity KFLX.AR

Projektová dokumentace obsahuje studii možností změny uspořádání uvnitř dispozic domu v průběhu životního cyklu rodinného domu.

+3

Projektová dokumentace obsahuje studii možností přístavby a rozšíření rodinného domu.

+2

 

Charakter vnitřních dělicích konstrukcí

Na základě charakteru, rozmístění a typů vnitřních dělicích konstrukcí se dle Tab. FLX.DK.1 přiřadí kredity. U bytových a rodinných domů se hodnotí vlastnosti příček uvnitř bytových jednotek.

Tab. FLX.DK.1: Hodnocení příček

Vlastnosti příček

Kredity KFLX.DK

Nedemontovatelné konstrukce s nutností bouracích prací

0

Demontovatelné příčky suché výstavby (montované příčky z velkoformátových desek na nosné kostře, plné nebo prosklené)

3

Snadno demontovatelné interiérové systémy pro vnitřní členění prostor (mobilní, posuvné, sanitární…)

4

Žádné příčky

5

V případě různých vlastností příček v rámci jedné budovy se přiřadí kredity dílčím částem budovy o stejných parametrech a jednotlivá kreditová hodnocení KFLX.DK se získají váženým průměrem dle středové délky daných konstrukcí.

Pestrost skladby bytových jednotek v rodinném domě

Preference vlastníků a uživatelů rodinných domů z hlediska jejich využití a provozu se v čase s ohledem na aktuální sociální situaci rodiny vyvíjejí a mění. Je výhodou, pokud dispoziční koncept rodinného domu umožňuje provozní oddělení jedné nebo více částí a vytvoření samostatné bytové jednotky ať již pro vlastní využití v rámci rodiny (dopívající nebo dospělé děti, prarodiče, blízké osoby s potřebnou péčí) nebo pro komerční pronájem.

Rodinný dům může být buď cíleně navržen s max. 3 samostatnými bytovými jednotkami (v souladu s ČSN 73 4301) nebo je dispoziční oddělení bytových jednotek možné v rámci dispozičních úprav a dokládá se dispoziční variantou.

V případě návrhu rodinného domu s max. 3 samostatnými bytovými jednotkami je z hlediska principů udržitelné výstavby pozitivní sdílení zdrojů (pozemek, infrastruktura) a efektivnější zasídlení území. Variabilní řešení s možností potenciálního provozního oddělení samostatné bytové jednotky pak přispívá např. k řešení fenoménu stárnutí populace, který začíná nabývat na aktuálnosti.

Tab. FLX.PR.1: Pestrost skladby bytových jednotek v bytovém domě z pohledu sociální vyváženosti.

Multifunkční prostory

Kredity KFLX.PR

Projekt umožňuje pouze 1 samostatnou jednotku.

0

Projekt umožňuje 2 samostatné bytové jednotky.

1

Projekt umožňuje 3 samostatné bytové jednotky.

3

Konstrukční systém rodinného domu

Na základě ovlivnění dispozice domu nosným systémem se dle Tab. FLX.SR.1 přidělí kredity.

Tab. FLX.SR.1: Hodnocení nosného systému a ovlivnění dispozic

Řešení konstrukčního systému a dispozice

Kredity KFLX.SR

Uvnitř dispozice nejsou navrženy nosné stěny mající délku větší než 1,5 metru.

+3

Ve vnitřní dispozici se nevyskytují nosné sloupy.

+2

V hodnocení se uvažují svislé nosné konstrukce tvořící podporu stropu či střech. Nosné konstrukce staticky náležící ke schodištím se při hodnocení neuvažují.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení KFLX se stanoví jako součet dle vzorce:

$K_{FLX}=K_{FLX.SR}+K_{FLX.AR}+K_{FLX.DK}+K_{FLX.PR}$

kde:

KFLX         je výsledné kreditové ohodnocení flexibility využití budovy;

KFLX.SR     je kreditové ohodnocení konstrukčního systému rodinného domu;

KFLX.AR     je kreditové ohodnocení adaptace rodinného domu;

KFLX.DK    je kreditové ohodnocení charakteru vnitřních dělicích konstrukcí;

KFLX.PR     je kreditové ohodnocení pestrosti skladby bytových jednotek v rodinném domě.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení KFLX.

Tab. FLX.1: Kriteriální meze pro FLX Flexibilita využití budovy

Kreditové ohodnocení KFLX

Body

0

0
≥ 16

10

Mezilehlé body se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium S.FLX a modul(y) FLX.AR (vm.1),FLX.DK (vm.1),FLX.PR (vm.1),FLX.SR (vm.1), typologie: RD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *