S.VPR Zapojení do veřejného prostoru (RD vk.1)

S.VPR Zapojení do veřejného prostoru

Verze metodiky 2020.1, typologie RD.

Záměr hodnocení

Podpořit integraci budovy do veřejného prostoru.

Kontext

Komplexní urbanistický přístup k nové výstavbě výrazně zvyšuje kvalitu městského prostředí. Je potřeba spolupracovat na hospodárném využívání urbanizovaného prostoru. Plynulost, prostupnost a multifunkčnost zástavby je jednou z hlavních podmínek pro zachování obyvatelnosti a stability města.

Některé nově urbanizované celky jsou fragmentované do malých izolovaných ploch nebo rozdělené bariérami nové zástavby. Ta by naopak měla posilovat místní infrastrukturu sdílením funkcí, které vytváří. Budovy otevřené lidem pohybujícím se v okolí zároveň posilují integraci uživatelů budovy. Například, pokud je přízemí administrativní budovy přímo součástí přilehlé ulice, je silným zájmem veřejného prostoru, aby bylo vizuálně otevřené, tedy nevytvářelo jednolitou bariéru, nebo aby byl v přízemí umístěn komerční prostor sloužící veřejnosti i uživatelům budovy (trafika, kantýna, atd.). Sdílením zařízení a prostorů v budovách se omezuje duplikování funkcí v okolí a tím se šetří zdroje. A navíc kvalitní zapojení využitelných společných ploch do života okolí pozitivně zlepšuje obecné vnímání budovy.

Indikátor

Kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti.

Literatura

  • Zdroje informací pro moderní myšlenky urbanismu např. autoři Richard Sennet, Herman Hertzberger
  • Jan Gehl – Nové městské prostory

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy
Certifikace budovy
Shell and Core
Rekonstrukce

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti

Modul dle Tab. VPR.EV.1 hodnotí podíl přístupných exteriérových ploch veřejnosti. V některých případech lze dosáhnout míry zpřístupnění exteriérových ploch MZE > 100 % např. při zpřístupnění střechy.

$ MZE=\frac{ZEP}{HP}\cdot 100\left[ \% \right] $

kde:

MZE je míra zpřístupnění exteriérových ploch [%];

ZEP je volně zpřístupněná exteriérové plocha veřejnosti [m2];

HP je plocha hodnoceného pozemku dle slovníčku pojmů, včetně zastavěných ploch [m2].

Tab.  VPR.EV.1 Kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti

Míra zpřístupnění exteriérových ploch MZE [%]

Kredity KVPR.EV

2

0

≥ 50

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné kreditové ohodnocení se stanoví dle vzorce:

$ K_{\textup{VPR}}=K_{\textup{VPR.EV}} $

kde:

KVPR je výsledné kreditové ohodnocení zapojení do veřejného prostoru;

KVPR.EV je kreditové ohodnocení zpřístupnění exteriérových ploch veřejnosti.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení zapojení do veřejného prostoru KVPR.

Tab. VPR.1 Kriteriální meze pro VPR Zapojení do veřejného prostoru.

Výsledné kreditové ohodnocení KVPR

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.1. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium S.VPR a modul(y) VPR.EV (vm.1), typologie: RD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.