S.XXX Testovací kritérium (RD)

S.XXX Testovací kritérium

Verze metodiky 2020.test, typologie RD.

Záměr hodnocení

Kontext

Indikátor

bla

Literatura

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

  Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

  Pokyny pro vyhodnocení

  bla

  Celkové vyhodnocení kritéria

  Dílčí výsledky modulů vstupují do výsledného hodnocení podle vztahu:

  1+1=2

  bla

  Specifické kriteriální meze

  bla

  SBToolCZ: On-line metodika verze 2020.test. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/metodika, kritérium S.XXX a modul(y) typologie: RD.
  Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.