S.ZAB Zabezpečení proti vniknutí (BD vk.1)

S.ZAB Zabezpečení proti vniknutí

Verze metodiky 2022, typologie BD.

Záměr hodnocení

Zvýšení bezpečí obyvatel a ochrana majetku.

Kontext

Stanovení typu a úrovně hrozících příčin (např. vandalismus, vloupání, agrese vůči osobám), je zásadní při posuzování aspektů a rozsahu zabezpečení zaměřeného na prevenci kriminality a antisociálního chování, a tím i snížení obavy ze zločinu v obytných prostorách. Existuje mnoho faktorů majících vliv na možnost, zda bude, či nebude trestný čin spáchán. Je možné vycházet ze tří kriminologických přístupů:

 • Racionální volba – potenciální pachatelé obvykle zhodnotí existující riziko, než se rozhodnou spáchat zločin. Budou zvažovat snadnost vstupu a naději na únik, aniž by byli zpozorováni.
 • Teorie rutinních aktivit předpokládá, že k spáchání trestného činu jsou nutné tři faktory: motivovaný pachatel, vhodný cíl a nedostatek vhodné ochrany.
 • Teorie obranného prostoru využívá různého vnímání legitimního přístupu do různých prostor. Kdokoli se může pohybovat na veřejných místech, jako například na ulici, nemá ale právo pobývat na něčí zahradě nebo v domě, což jsou soukromé prostory. Je rovněž nutné rozlišovat mezi místem plně veřejným a místem poloveřejným, nebo polosoukromým, což umožňuje využít formální nebo neformální kontrolu takovýchto míst, a znemožnit tak nepozorované spáchání zločinu nebo antisociální chování.

Většina trestných činů je spáchána díky tomu, že pachatel může využít snadný přístup, možnost úkrytu, neexistenci jasného rozlišení veřejného a soukromého prostoru, nedostatečné osvětlení a vhodný terén. Pochopením motivace pachatele a vyvážením této motivace specifickými způsoby fyzického zabezpečení v kombinaci se skutečnými nebo symbolickými prvky návrhu lze minimalizovat nebezpečí spáchání protiprávního činu.

Indikátor

Srovnání úrovně navrženého zabezpečení jednotlivých částí obydlí s doporučenou třídou odolnosti.

Literatura

 • ČSN P CEN/TS 14383-1 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 1: Definice specifických termínů
 • ČSN P CEN/TS 14383-2 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 2: Plánování městské výstavby
 • ČSN P CEN/TS 14383-3 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 3: Obydlí
 • The Crime Prevention Website. Dostupné z: www.thecrimepreventionwebsite.com
 • Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). Dostupné z: www.cpted.net

Pokyny pro vyhodnocení

Hodnocení Poznámky a pokyny ke zpracování
Certifikace návrhu budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Certifikace budovy Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Shell and Core Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 
Rekonstrukce Hodnocení se provede podle postupu uvedeného v hodnoticích modulech bez úprav. 

Hodnoticí moduly

Do hodnocení vstupují výsledky z modulů:

Následuje detailní popis hodnocení v jednotlivých modulech.

Třídy odolnosti

Pro stanovení požadované úrovně zabezpečení se postupuje dle přílohy E normy ČSN P CEN/TS 14383‐3, a to v následujících krocích:

 • stanovení úrovně potenciálního významu (tabulka 1 normy) a úrovně potenciálního rizika (vyplnění tabulky B.4 normy),
 • určení požadované úrovně zabezpečení, která vyplývá z matice zohledňující úroveň potenciálního rizika (výsledek z tabulky B.4 normy) a úroveň potenciálního významu (výsledek z tabulky B.1 normy),
 • určení jednotlivých tříd odolnosti definovaných prvků vycházející z hodnoty požadované úrovně zabezpečení (viz tabulku T.1 normy) a na základě Tab. ZAB.TO.1 se provede porovnání se skutečnými (plánovanými) třídami odolnosti definovaných prvků.

Tab. ZAB.TO.1: Doporučená třída odolnosti výrobků k dosažení úrovně zabezpečení

Výrobek Evropská norma

Úroveň zabezpečení

1

2

3

4

5

Vchodové dveře ČSN EN 1627

Třída 1

Třída 2

Třída 3–4

Třída 4–5

Třída 4–6

Zámek (číslice 7) ČSN EN 12209

Třída 3

Třída 3

Třída 4

Třída 7

Třída 7

Cylindrická vložka (číslice 7) ČSN EN 1303

Třída 4

Třída 4

Třída 4

Třída 6

Třída 6

Kování (číslice 7) ČSN EN 1906

Třída 1

Třída 2

Třída 3

Třída 4

Třída 4

Dosažitelná okna ČSN EN 1627

Třída 1

Třída 2

Třída 3

Třída 4

Třída 4

Dosažitelné zasklené plochy ČSN EN 356

Třída P4A

Třída P5A

Třída P6B

Třída P7B

Okenice chránící dosažitelná okna nebo dveře ČSN EN 1627

Třída 1

Třída 2

Třída 2

Třída 3

Třída 4

Jsou-li okenice použity ve spojení s bezpečnostními okny nebo dveřmi, může být třída odolnosti snížena

Okna nebo dveře dosažitelná pouze ze žebříku ČSN EN 1627

Třída 1

Třída 2

Třída 3

Třída 4

Zasklení dosažitelné pouze po žebříku ČSN EN 356

Dvojité zasklení

Dvojité zasklení

Třída P4A

Třída P5A

Třída P6B

Poplachový nebo zabezpečovací systém

ČSN EN 50130

ČSN EN 50131

Stupeň 1

(nepovinné)

Stupeň 1

(nepovinné)

Stupeň 2

Stupeň 3

Skříňové trezory ČSN EN 11431+A1

0–II

IIIC

IV–V

VI

Požadované pouze pokud cenné předměty přesahují určitou hodnotu.

Kreditové ohodnocení modulu ZAB.TO se určí podle Tab. ZAB.TO.2.

Tab. ZAB.TO.2: Ohodnocení zabezpečení budovy

Zabezpečení budovy

KZAB.TO

Zabezpečení budovy nebylo posuzováno.

0

Definované prvky mají doporučené třídy odolnosti.

3

Definované prvky mají doporučené třídy odolnosti + 50 % prvků má o třídu lepší odolnost oproti doporučeným třídám odolnosti.

5

Všechny definované prvky mají o třídu lepší odolnost oproti doporučeným třídám odolnosti.

7

50 % definovaných prvků má o dvě třídy lepší odolnost, zbylé prvky mají o třídu lepší odolnost oproti doporučeným třídám odolnosti.

8

Všechny definované prvky mají min. o 2 třídy lepší odolnost oproti doporučeným třídám odolnosti.

9

Všechny definované prvky mají nejvyšší dostupné třídy odolnosti.

10

Mezilehlé hodnoty lze po odůvodnění lineárně interpolovat.

Celkové vyhodnocení kritéria

Výsledné vyhodnocení kritéria se stanoví podle následujícího vzorce:

$ K_{\textup{ZAB}}=K_{\textup{ZAB.TO}} $

kde:

KZAB je výsledné kreditové ohodnocení zabezpečení proti vniknutí;

KZAB.TO je kreditové ohodnocení tříd odolnosti.

Specifické kriteriální meze

Do kriteriálních mezí vstupuje výsledné kreditové ohodnocení zabezpečení proti vniknutí KZAB.

Tab. ZAB.1: Kriteriální meze pro ZAB Zabezpečení proti vniknutí

Výsledné kreditové ohodnocení KZAB

Body

0

0

10

10

Mezilehlé hodnoty lze lineárně interpolovat.

Otázky a odpovědi

Tato sekce slouží ke sdílení zkušeností a zodpovídání dotazů k metodice jejími autory.

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium S.ZAB a modul(y) ZAB.TO (vm.1), typologie: BD.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *