A.5 Životnost stavebních konstrukcí a komponentů (vk.1)

A.5 Životnost stavebních konstrukcí a komponentů

V šesti kritériích popisujících zjednodušenou LCA (E.PEE, E.GWP, E.ACP, E.EUP, E.ODP, E.POC) je částečně uvažována i fáze životního cyklu užívání, tedy B4 – výměna. S výměnou se počítá na konci životnosti materiálu. Pokud nejsou k dispozici data o životnosti použitých materiálů a výrobků, následující tabulky slouží jako podpora při jejím stanovování.

Životnost nezáleží pouze na materiálovém složení konstrukce, ale i na exponovanosti daného materiálu a podle toho jsou následující tabulky děleny na:

  • nosné konstrukce (Tab. A.5.1);
  • venkovní konstrukce a komponenty (Tab. A.5.2);
  • venkovní výplně otvorů (Tab. A.5.3);
  • vnitřní nenosné konstrukce a komponenty (Tab. A.5.4);
  • konstrukce střechy a komponenty (Tab. A.5.5);
  • venkovní vybavení a komponenty (Tab. A.5.6).

Tab. A.5.1: Životnost nosných konstrukcí a komponentů

Konstrukce / materiál Životnost [roky] Průměrná životnost [roky]
Betonové základy
Betonové základy 80–150 100
Venkovní stěny / sloupy
Beton, železobeton (vnější prostředí) 60–80 70
Přírodní kámen (vnější prostředí) 60–250 80
Cihly, lícové cihly (vnější prostředí) 80–150 90
Beton, umělý kámen, cihly, vápenec (s obkladem) 100–150 120
Lehký beton (s obkladem) 80–120 100
Spárované zdivo, režné zdivo 30–40 35
Ocel 60–100 80
Měkké dřevo (vnější prostředí) 40–50 45
Měkké dřevo (v panelech), tvrdé dřevo (vnější prostředí) 60–80 70
Tvrdé dřevo (v panelech) 80–120 100
Vnitřní stěny, vnitřní podpory
Beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly 100–150 120
Lehký beton 80–120 100
Ocel 800–100 90
Měkké dřevo 50–80 70
Tvrdé dřevo 80–150 100
Stropy, schodiště, balkóny
Beton (vnější prostředí) 60–80 70
Beton s vnějším nebo vnitřním obkladem 100–150 100
Klenby a překlady z cihel nebo lícových cihel 80–150 100
Ocel (interiér) 80–100 90
Ocel (exteriér) 50–90 60
Vnitřní dřevěné schodiště, nosná konstrukce z měkkého dřeva 50–80 60
Vnitřní dřevěné schodiště, nosná konstrukce z tvrdého dřeva 80–150 90
Venkovní dřevěné schodiště, nosné konstrukce z měkkého dřeva 30–50 45
Venkovní dřevěné schodiště, nosná konstrukce z tvrdého dřeva 50–80 70
Schodišťové stupně
Přírodní kámen tvrdý (exteriér/interiér) 80–150 100
Přírodní kámen měkký, umělý kámen (exteriér) 30–100 70
Přírodní kámen měkký, umělý kámen (interiér) 50–100 80
Stupně, tvrdé dřevo (interiér) 30–50 45
Stupně, tvrdé dřevo (exteriér) 20–40 35
Střechy, střešní konstrukce
Beton 80–150 100
Ocel 60–100 80
Dřevěná střešní konstrukce 80–150 70
Lepený příhradový nosník 40–80 50
Sbíjený příhradový nosník 30–50 30

 

Tab. A.5.2: Životnost venkovních konstrukcí a komponentů

Konstrukce / materiál Životnost [roky] Průměrná životnost [roky]
Venkovní stěny, obklady, výplňové zdivo
Beton bez povrchové úpravy 60–80 70
Beton s povrchovou úpravou 100–150 120
Přírodní kámen vystavený povětrnosti 60–250 80
Cihly, lícové cihly bez povrchové úpravy 80–150 90
Cihly, lícové cihly s povrchovou úpravou 100–150 120
Vápenopískové cihly bez povrchové úpravy 50–80 65
Vápenopískové cihly s povrchovou úpravou 100–150 120
Lehký beton s povrchovou úpravou 80–120 100
Spárované zdivo 20–50 40
Měkké dřevo bez povrchové úpravy 40–50 45
Tvrdé dřevo bez povrchové úpravy 60–80 70
Kotevní prvky
Ocel, kryté 30–50 35
Nerezová ocel 80–120 100
Ventilační šachty
Beton, prefabrikované betonové prvky 40–70 60
Cihly, lícové cihly 70–100 80
Vápenopískové cihly 50–60 55
Plasty 20–50 40
Venkovní zakrytí zdí a střech, okenní parapety
Přírodní kámen 60–150 80
Lícové cihly 80–150 90
Beton, prefabrikované betonové prvky, keramika, obkládačky, umělý kámen 60–80 70
Měděný plech 40–100 50
Hliník, pozink, eternit 30–50 40
Plasty 15–30 20
Zinkový plech, cementová omítka 20–30 25
Hydroizolace
Hydroizolace proti zemní vlhkosti 30–60 40
Venkovní nátěry
Vápenný nátěr 6–8 7
Nátěr na bázi plastů 10–25 20
Minerální nátěr 10–25 15
Olejové a syntetické pryskyřice 5–20 8
Vodovzdorný nátěr na zdivu 15–25 20
Vodovzdorný nátěr na dřevu 10–20 15
Nátěr na bázi plastů na betonu 15–30 20
Venkovní omítky
Cementová, vápenocementová omítka 20–50 40
Omítka modifikovaná plasty 25–35 30
Obložení konstrukce
Přírodní kámen, břidlice, desky z umělého kamene 60–100 80
Měděný plech 70–100 80
Vláknocementové desky, olověné pláty 40–60 55
Hliník 50–100 60
Zinkový plech, pozink 30–60 45
Plasty 30–50 40
Sklo 40–70 50
Konstrukce z nerezové oceli 80–120 100
Ocelová konstrukce 30–60 45
Dřevěná konstrukce 30–50 35
Tepelná izolace
Tepelná izolace, větraná 25–35 30
Venkovní zábradlí, clony, žebříky, mříže
Nerezová ocel 80–120 100
Hliník, ocel, tvrdé dřevo 30–60 45
Měkké dřevo, desky na bázi dřeva s povrchovou úpravou 25–50 35

 

Tab. A.5.3: Životnost venkovních výplní otvorů

Konstrukce / materiál Životnost [roky] Průměrná životnost [roky]
Rámy, výplně, konstrukce pro LOP
Tvrdé dřevo, hliník 40–60 50
Měkké dřevo 30–50 40
Ocel, pozink 40–50 45
Plasty 40–60 50
Izolační zasklení
Jednoduché zasklení 60–100 80
Vícenásobné izolační zasklení 20–30 25
Cementace 8–15 10
Skla s těsnícími profily 15–25 20
Skla s těsnícími tmely (silikon atd.) 10–25 12
Těsnící profily panelů 15–25 18
Kování
Jednoduché kování 30–50 40
Výklopné a otáčecí, pákově výklopné a otáčecí, vodorovně vyklápěcí okna, posuvné kování 20–30 25
Dveřní zámky 20–30 25
Dveřní zavírače 20–30 22
Venkovní sluneční clony
Napevno uchycené, z lehkých materiálů 50–100 60
Pohyblivé, hliníkové nebo plastové 20–30 25
Markýzy 10–20 15

 

Tab. A.5.4: Životnost vnitřních nenosných konstrukcí a komponentů

Konstrukce / materiál Životnost [roky] Průměrná životnost [roky]
Příčky
Lícové cihly, cihly, vápenopískové cihly, lehký beton, pórobeton s omítkou 80–150 100
Sádrokarton na konstrukci z lehkých kovů nebo dřeva 35–60 50
Vnitřní malby
Vápenná malba 10–20 15
Klihová nebo umělá disperzní malba 10–25 15
Minerální malba 15–25 20
Olejové a lakové malby, latexová malba 20–25 18
Glazury, lazurované barvy 10–15 12
Vnitřní dveře
Ocel, měkké dřevo, protipožární dveře stupně T 30, T 90 60–80 70
Celoskleněnné 55–65 60
Překližkové, lehké kovy 40–60 55
Jednoduché kování 55–70 60
Bezpečnostní zámky, dveřní uzávěrky, posuvné a skládací dveře 30–40 35
Vnitřní zábradlí, clony, žebříky, mříže
Ocel, hliník 60–90 70
Dřevo, dřevěné materiály 50–80 60
Vnitřní okenní parapety
Přírodní kámen, keramika, tvrdé dřevo 80–150 100
Měkké dřevo, hliník, kovy, plasty 30–60 50
Podlahové konstrukce
Potěr na separační vrstvě 60–100 80
Potěr jako finální povrch (cementový potěr, tvrdé a asfaltové lité potěry) 40–60 50
Montované podlahy, dřevo 40–50 45
Podlahové krytiny
Přírodní kámen, tvrdý 80–150 100
Měkký přírodní kámen, umělý kámen 60–100 70
Tvrdé dřevo, keramika 50–70 60
Měkké dřevo 30–50 40
PVC, linoleum 15–25 20
Koberec 8–20 10
Těsnicí a lakové nátěry 8–10 8
Hydroizolace, oleje, vosky 3–5 4
Stropní podhledy
Dřevo, dřevěné materiály 60–80 70
Sádrokarton, desky z minerálních vláken, plasty, hliník 30–60 45
Zavěšené podhledy – kovové 50–100 70
Zavěšené podhledy – dřevěné 30–60 50

 

Tab. A.5.5: Životnost konstrukcí střechy a komponentů

Konstrukce / materiál Životnost [roky] Průměrná životnost [roky]
Krytiny plochých střech
Bez ochranné vrstvy 15–30 20
S ochrannou vrstvou (kačírek, zelená střecha) 20–40 30
Vnitřní střešní vtoky
Vnitřní vtok z nerezové oceli, plastu, litiny 25–50 40
Vnitřní střešní žlab z pozinku nebo plastu 20–30 25
Světlíky 20–30 25
Krytiny šikmých střech
Pozinkový plech 25–40 35
Vlnitý eternit, eternitové šablony 20–50 40
Střešní tašky, betonové tašky 40–60 50
Břidlice 60–100 70
Měděný plech 40–100 50
Vnější žlaby
Plastové 15–30 20
Pozinkované 20–30 25
Měděné 40–100 50
Tepelné izolace
Tepelné izolace 25–35 30

 

Tab. A.5.6: Životnost venkovního vybavení a komponentů

Konstrukce / materiál Životnost [roky] Průměrná životnost [roky]
Ploty, ohrady, palisády, bariéry, vrata
Měkké dřevo, vodovzdorné 15–25 20
Tvrdé dřevo 25–35 30
Kov – pozinkovaný, potažený plastem 30–40 35
Prefabrikované betonové prvky 60–80 70
Potrubí
Kamenina 80–100 90
Beton, armovaný beton (splašková kanalizace) 50–100 70
Beton, armovaný beton (dešťová kanalizace) 50–100 60
Monolitický beton s vnitřním vyložením 80–100 90
Plasty 40–50 45
Šachty
Betonové 60–80 70
Kanalizační cihly 80–100 90
Prefabrikované plastové 40–50 45
Šachtové poklopy
Litina 60–100 80
Armovaný beton 40–60 50
Komunikace: chodníky, ulice, povrchy vozovek
Betonový chodník 20–30 25
Asfaltový chodník 15–25 20
Dlažby
Přírodní kámen, tvrdý 80–150 100
Beton, klinkerové dlaždice, umělý kámen, měkký přírodní kámen na měkkém podsypu 20–40 30
Beton, klinkerové dlaždice, umělý kámen, měkký přírodní kámen na betonovém podloží 40–60 50
Sloupy pouličního osvětlení, kabelové rozvody
Litina, pozink, hliník 30–40 35
Nerez ocel 60–100 80

 

Zpracováno podle směrnice Guideline for Sustainable Building vydané Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, 2001 (údaje vycházejí z podkladů SIA D0123, IEMB 1998, BMBau 1994, LBB 1995, Wert R 91, VDI 2067, IPBau 1994).

SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium A.5 a modul(y) typologie: AB, BD, EDU, RD, a SBTCZ.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.