Automaticky vytvořený koncept

SBToolCZ Testovací metodika v0.1 Datum vydání metodiky: 5. 10. 2021 A.6 Bonus za inovace C.LCC Náklady životního cyklu C.MTO Management tříděného odpadu

SBToolCZ pro ptačí budky Datum vydání metodiky: 13. 10. 2021 A.6 Bonus za inovace E.PEE Primární energie z neobnovitelných zdrojů L.EKO Ekologická hodnota místa S.MNS Míra naplnění specifik školských staveb S.ZIN Zeleň v interiéru

SBToolCZ Testovací metodika v0

SBToolCZ Testovací metodika v0 Datum vydání metodiky: 6. 3. 2027 A.6 Bonus za inovace E.GWP Potenciál globálního oteplování E.UPV Úspora pitné vody L.VHD Dostupnost veřejné hromadné dopravy S.ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů