AKU.PB (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul AKU.PB - Prostorová akustika

V normách nejsou uvedeny požadavky na prostorovou akustiku v bytových či rodinných domech. V běžně velkých obytných místnostech by měla být doba dozvuku přibližně 0,5 s. Jelikož je vnitřní vybavení bytů zcela individuální a v projektové fázi neznámé, tak se byty hodnotí pouze podle dispozice informačního letáku dle Tab. AKU.PB.1.

Tab. AKU.PB.1 Hodnocení prostorové akustiky

Dostupnost informační letáku nebo brožury

Kredity KAKU.PB

Uživatelé bytu nemají k dispozici

0

Uživatelé bytu mají k dispozici

10

Kredity je možné udělit i za čestné prohlášení, že informační letáky, brožury budou k dispozici pro dané uživatele.

Informační leták nebo brožura se musí týkat vlivu pohltivých (čalouněný nábytek, koberec a podobně) a odrazivých (betonové nebo omítnuté povrchy, tvrdé povrchy a podobně) ploch nebo vybavení bytu na kvalitu prostorové akustiky.

Pokud je hodnocení odlišné pro různé byty, výsledné kredity KAKU.PB se stanový jako aritmetický průměr přes počet bytů.