BBR.DO (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul BBR.DO - Vstup do budovy

Bezbariérový vstup do budovy je hodnocen dle Tab. BBR.DO.1 na základě opatření, která jsou provedená pro pohodlný a komfortní provoz a vstup osobám s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let. Tento modul se hodnotí jen pro budovy bez legislativních požadavků na bezbariérovost, tj. pro rodinné domy, bytové domy s méně než 3 samostatnými byty, stavby pro výkon práce méně než dvaceti pěti osob (malé administrativní budovy).

Tab. BBR.DO.1: Hodnocení vstupu do budovy

Požadavek

Kredity KBBR.DO

Alespoň jeden vstup do budovy pro uživatele je v úrovni komunikace pro pěší, případný výškový rozdíl je řešen bezbariérovou rampou nebo zdvihací plošinou.

+4

Hlavní vstup do budovy pro uživatele je v úrovni komunikace pro pěší, případný výškový rozdíl je řešen bezbariérovou rampou nebo zdvihací plošinou.

+2

Alespoň jeden vstup do objektu splňuje požadavky na řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu podle platné legislativy

+4