BBR.KR (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul BBR.KR - Přístup k budově

Bezbariérový přístup do budovy je hodnocen na základě návrhu přístupu do budovy, který je velmi důležitý nejen pro osoby s pohybovým, zrakovým a sluchovým postižením, ale i pro starší osoby, osoby používající hole nebo chodítka, těhotné ženy, osoby s dítětem v kočárku, děti do tří let a další. Modul hodnotí usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace na pozemku stavby, tj. od hranice hodnoceného pozemku k hlavnímu či vedlejšímu vstupu do budovy. Tento modul se hodnotí jen pro budovy bez legislativních požadavků na bezbariérovost, tj. pro rodinné domy, bytové domy s méně než 3 samostatnými byty, stavby pro výkon práce méně než dvaceti pěti osob (malé administrativní budovy).

Kreditové hodnocení bezbariérového přístupu k budově je uvedeno v Tab. BBR.KR.1.

Tab. BBR.KR.1: Hodnocení bezbariérového přístupu k budově

Požadavek

Kredity KBBR.KR

Přístup k budově od hranice hodnoceného pozemku je bez schodů a vyrovnávacích stupňů s maximálním výškovým rozdílem 20 mm, maximálním podélným sklonem 1:12 a příčným sklonem 1:50, případně řešen vyrovnávací bezbariérovou rampou nebo zdvihací plošinou.

+4

Přístup ke stavbám je vyznačen přirozenými nebo umělými vodicími liniemi.

+3

Úprava povrchu zpevněných ploch pro bezbariérový pohyb umožňující snadný pohyb na invalidním vozíku, s chodítkem, kočárkem (hladký, rovný, pevný a celistvý povrch, např. asfaltový nebo betonový, bezespárá dlažba atd.)

+3