BBR.PA (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul BBR.PA - Bezbariérové parkování

Je hodnocena možnost parkovacího stání pro osoby těžce pohybově postižené, ale také osoby doprovázející dítě v kočárku. Parkovací stání pro tyto osoby musí splňovat platnou legislativu.

Tab. BBR.PA.1: Hodnocení bezbariérového parkování

Požadavek

Kredity KBBR.PA

Počet vyhrazených stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené je vyšší než dle platné legislativy nebo je deklarovaná rezerva pro možné navýšení, u budov bez legislativních požadavků na bezbariérovost splňuje požadavky na parkovací stání pro osoby těžce pohybově postižené minimálně 1 stání

+4

2 % ze všech parkovacích stání (zaokrouhleno na celá čísla nahoru) je vyhrazeno pro osoby doprovázející dítě v kočárku, u budov bez legislativních požadavků na bezbariérovost splňuje požadavky parkovacího stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku minimálně 1 stání.

+4

Parkovací místa splňující požadavky na parkovací stání pro osoby těžce pohybově postižené a pro osoby doprovázející dítě v kočárku jsou v blízkosti vchodu do budovy, hlavního pěšího východu z parkoviště, výtahu atd.

+2