BBR.UB (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul BBR.UB - Pohyb a uložení kočárků a pomůcek usnadňujících pohyb

Cílem je hodnotit prostorové možnosti v budově pro pohyb osob s kočárky a pomůckami usnadňujícími pohyb (invalidní vozíky, chodítka, jiné podobné pomůcky) a jejich uložení tak, aby jejich použití a odstavení nekolidovalo s ostatním provozem v budově a aby byly při odstavení zabezpečeny. Pro udělení kreditů z tohoto modulu je nutné splnit tyto požadavky:

  • místo uložení je z exteriéru snadno dostupné (výtah, rampy, bezbariérovost)
  • místo uložení svým umístěním neomezuje průchod, otvírání dveří apod.
  • minimální rozměry pro uložení kočárku a chodítka či jiných podobných pomůcek jsou 0,9 x 1,2 m

Hodnocení pohybu a uložení kočárků, chodítek a vozíků se provede dle Tab. BBR.UB.1 až Tab. BBR.UB.3.

Tab. BBR.UB.1: Hodnocení pohybu s pomůckami po budově

Pohyb s pomůckami a s kočárky po budově

POH

Ve všech hlavních společných prostorách budovy (chodby, haly, zádveří, předsíně, obytné zóny rodinných domů) je možné se pohybovat s kočárkem či chodítkem (rampy, dostatečně velký výtah, průjezdná šířka) – min. šířka komunikačního pruhu je 800 mm

10

Ve většině hlavních společných prostor budovy (chodby) je možné se pohybovat s kočárkem či chodítkem (rampy, dostatečně velký výtah, průjezdná šířka) – min. šířka komunikačního pruhu je 800 mm

5

Pozn.: Nehodnotí se u budov, kde jsou tyto požadavky dány platnou legislativou

Tab. BBR.UB.2: Hodnocení bezpečnosti místa pro úschovu

Zabezpečení místa pro odstavení pomůcek a kočárků

BEZ

Společná veřejně přístupná – vyhrazený prostor ve společných prostorách (vstupní hala, chodba)

2

Společná vyhrazená – vyhrazený prostor v uzamykatelné místnosti (kočárkárna, jiný společný prostor v budově)*

4

Privátní vyhrazená – v rámci bytové jednotky v bytovém nebo rodinném domě (předsíň, zádveří, vstupní hala**), vyhrazený prostor v místě pobytu dle účelu budovy (kancelář, třída, učebna…), sklepní kóje, sklep, garáž

8

Je zde stavebně-technická připravenost na zamknutí vlastním zámkem

+1

Místo uložení je střeženo bezpečnostním systémem

+1

* Minimálně 1 místo na každých 10 bytových jednotek.

Při různých možnostech úschovy se výsledné kredity určí váženým průměrem přes počty úložných míst.

** S úložným místem je nutné uvažovat i při posuzování požární bezpečnosti.

Tab. BBR.UB.3: Hodnocení místa pro úschovu pomůcek

Vyhrazení míst pro úschovu pomůcek a kočárků

ULO

V budově v jiném patře než místo pobytu nebo místo výkonu práce

4

V budově na stejném patře jako je místo pobytu nebo místo výkonu práce

8

V budově přímo v místě pobytu nebo místo výkonu práce

10

Při různých možnostech úschovy se výsledné kredity určí váženým průměrem přes počty uživatelů na příslušném podlaží. Pokud existuje větší množství typů úložných míst, bere se v potaz vždy to lepší řešení.

Pro budovy bez legislativních požadavků na bezbariérovost se kreditové ohodnocení pohybu a uložení kočárků a pomůcek usnadňujících pohyb KBBR.UB spočte:

 

$ K_{\textup{BBR.UB}}=\frac{POH+BEZ+ULO}{3} $

kde:

KBBR.UB je kreditové ohodnocení pohybu a uložení kočárků a pomůcek usnadňujících pohyb;

POH je hodnocení pohybu s pomůckami po budově;

BEZ je hodnocení bezpečnost místa pro úschovu;

ULO je hodnocení místa pro úschovu pomůcek.

Pro budovy řídící se platnými legislativními požadavky na bezbariérovost se kreditové ohodnocení pohybu a uložení kočárků, chodítek a vozíků KBBR.UB spočte:

 

$ K_{\textup{BBR.UB}}=\frac{BEZ+ULO}{2} $

 

kde:

KBBR.UB je kreditové ohodnocení pohybu a uložení kočárků a pomůcek usnadňujících pohyb;

BEZ je hodnocení bezpečnost místa pro úschovu;

ULO je hodnocení místa pro úschovu pomůcek.