BBR.VA (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul BBR.VA - Pohyb osob v administrativní budově

Modul hodnotí stavební řešení pro administrativní budovy, která umožňují využití budovy pro osoby se sníženou schopností pohybu nad rámec platných legislativních opatření, zejména s ohledem na problematiku stárnutí populace. Hodnocení modulu se provede dle Tab. BBR.VA.1.

Příkladem objektu, který je řešen komplexně bezbariérově bez použití technologií, jsou např. přízemní budova pavilonového typu, terasové řešení ve svahu, vícepatrový dům umožňující přístup a parkování v úrovni daného patra nebo objekt obsahující rampy.

Tab. BBR.VA.1: Hodnocení stavebního řešení z hlediska bezbariérového pohybu osob v budově

Požadavek

Kredity KBBR.VA

Budova je řešena kompletně bezbariérově bez použití technologií (tzv. pasivní řešení), tj. do všech prostor (společné prostory, kanceláře, technické i hygienické zázemí, vnitřní a venkovní relaxační plochy atd.) je možný přístup osob na invalidním vozíku bez využití technických řešení (výtahy, plošiny, …)

10

Malé administrativní budovy (do 25 osob) mají kancelářské a společné prostory řešeny jako bezbariérové, včetně přiléhajícího hygienického zázemí a vnitřních a venkovních relaxačních ploch a umožňují pohyb osob na invalidním vozíku*.

5

*pro administrativní budovy nad 25 osob je tento požadavek dán platnou legislativou