BBR.VB (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul BBR.VB - Pohyb osob v bytových domech

Modul hodnotí stavební řešení pro bytové domy, která umožňují využití budovy pro osoby se sníženou schopností pohybu nad rámec platných legislativních opatření, zejména s ohledem na problematiku stárnutí populace. Hodnocení modulu se provede dle Tab. BBR.VB.1.

Příkladem objektu, který je řešen komplexně bezbariérově bez použití technologií (tzv. pasivní řešení), jsou např. přízemní budova, terasový dům ve svahu, vícepatrový dům umožňující parkování v úrovni daného patra nebo objekt obsahující rampy.

Tab. BBR.VB.1: Hodnocení stavebního řešení z hlediska bezbariérového pohybu osob v budově

Požadavek Kredity KBBR.VB
Bytový dům je řešen bezbariérově kompletně bez použití technologií (tzv. pasivní řešení), tj. do všech prostor (byty, společné prostory domu, vnitřní a venkovní relaxační plochy atd.) je možný přístup osob na invalidním vozíku bez využití technických řešení (výtahy, plošiny, …) 5
Podíl bytů řešených jako tzv. upravitelný byt v bytovém domě je menší než 34 %, ale alespoň jeden byt je řešen jako upravitelný 1
Podíl bytů řešených jako tzv. upravitelný byt v bytovém domě je 34–67 % 3
Podíl bytů řešených jako tzv. upravitelný byt v bytovém domě je více než  67% 5