BBR.VE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul BBR.VE - Pohyb osob v budově pro vzdělávání

Modul hodnotí stavební řešení pro budovy pro vzdělávání, která umožňují využití budovy pro osoby se sníženou schopností pohybu nad rámec platných legislativních opatření, zejména s ohledem na problematiku stárnutí populace. Hodnocení modulu se provede dle Tab. BBR.VE.1.

Příkladem objektu, který je řešen komplexně bezbariérově bez použití technologií, jsou např. přízemní budova pavilonového typu, terasové řešení budovy ve svahu, vícepatrová stavba umožňující přístup a parkování v úrovni daného patra nebo objekt obsahující rampy.

Tab. BBR.VE.1: Hodnocení stavebního řešení z hlediska bezbariérového pohybu osob v budově

Požadavek

Kredity KBBR.VE

Budova je řešena kompletně bezbariérově bez použití technologií (tzv. pasivní řešení), tj. do všech prostor (společné prostory, učebny, technické i hygienické zázemí, vnitřní a venkovní relaxační plochy atd.) je možný přístup osob na invalidním vozíku bez využití technických řešení (výtahy, plošiny, …)

10