BBR.VR (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul BBR.VR - Pohyb osob v rodinném domě

Modul hodnotí stavební řešení pro rodinné domy, která umožňují využití budovy pro osoby se sníženou schopností pohybu nad rámec platných legislativních opatření, zejména s ohledem na problematiku stárnutí populace. Hodnocení modulu se provede dle Tab. BBR.VR.1 a Tab. BBR.VR.2.

Příkladem objektu, který je řešen komplexně bezbariérově bez použití technologií, jsou např. přízemní budovy (bungalov), terasový dům ve svahu, vícepatrový dům umožňující parkování v úrovni daného patra nebo objekt obsahující rampy.

Pro zisk kreditů nemusí objekt obsahovat veškerá madla či speciální zařizovací předměty, ale musí být stavebně (dispozičně) připraven na případnou úpravu.

Tab. BBR.VR.1: Hodnocení stavebního řešení z hlediska bezbariérového pohybu osob v budově

Požadavek

BRD

Rodinný dům je řešen kompletně bezbariérově bez použití technologií (tzv. pasivní řešení), tj. do všech prostor (obytné místnosti, hygienické zázemí, tech. místnost, skladovací prostory, venkovní relaxační plochy atd.) je možný přístup osob na invalidním vozíku bez využití technických řešení (výtahy, plošiny, …)

5

Rodinný dům je řešen bezbariérově, tj. do všech prostor (obytné místnosti, hygienické zázemí, tech. místnost, skladovací prostory, venkovní relaxační plochy atd.) je možný přístup osob na invalidním vozíku s využitím technických řešení (výtahy, plošiny, …)

4

Podlaží s hlavním obytným prostorem (obývací pokoj s kuchyní a jídelnou) je řešeno bezbariérově, hygienické zázemí na tomto podlaží umožňuje využití pro vozíčkáře a zároveň je na tomto podlaží umístěna ložnice, která umožňuje využití pro vozíčkáře.

3

Podlaží s hlavním obytným prostorem (obývací pokoj s kuchyní a jídelnou) je řešeno bezbariérově, hygienické zázemí na tomto podlaží  umožňuje využití pro vozíčkáře.

1

 

Tab. BBR.VR.2: Hodnocení stavebního řešení z množství upravitelných bytů

Požadavek

UB

Podíl bytů řešených jako tzv. upravitelný byt v rodinném domě je menší než 34%, ale alespoň jeden byt je řešen jako upravitelný

1

Podíl bytů řešených jako tzv. upravitelný byt v rodinném domě je 34–67%

3

Podíl bytů řešených jako tzv. upravitelný byt v rodinném domě je více než 67%

5

 

Kreditové ohodnocení pohybu osob v budově KBBR.VR se spočte:

$ K_{\textup{BBR.VR}}=BRD+UB $

kde:

KBBR.VR je kreditové ohodnocení pohybu osob v budově;

BRD je hodnocení bezbariérovosti rodinného domu;

UB je hodnocení upravitelných bytů.