BIO.BP (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul BIO.BP - Biologický průzkum

Modul hodnotí, zda byla prozkoumána druhová rozmanitost pozemku z hlediska fauny a flóry před začátkem výstavby dle Tab. BIO.BP.1. Uznatelné jsou průzkumy vypracované odborníkem s odpovídající přírodovědeckou kvalifikací.

Tab. BIO.BP.1: Hodnocení existence biologického průzkumu

Existence biologického průzkumu

EP

Nebyl zhotoven biologický průzkum hodnoceného pozemku.

0

Byl zhotoven biologický průzkum zabývající se stávající faunou na hodnoceném pozemku.

5

Byl zhotoven biologický průzkum zabývající se stávající flórou na hodnoceném pozemku.

5

Byl zhotoven biologický průzkum zabývající se stávající faunou a flórou na hodnoceném pozemku.

10

Hodnocení obsahu průzkumu v Tab.BIO.BP.2 se provádí s ohledem na zisk EP v tabulce Tab.BIO.BP.1. Pokud EP = 0, není možný zisk OP.

Tab. BIO.BP.2: Hodnocení obsahu biologického průzkumu

Obsah biologického průzkumu

OP

Průzkum obsahuje návrhy pro zachování či podpoření biodiverzity vzhledem k výstavbě.

+3

Průzkum zohledňuje návaznosti na okolí pozemku.

+1

Průzkum se zabývá edafonem (půdními organismy).

+1

Na průzkumu spolupracovali odborníci alespoň ze 2 různých odvětví (botanik, vertebratolog, entomolog, hydrobiolog, …)

+1

Pro zisk kreditového ohodnocení z modulu BIO.BP jsou stanoveny následující podmínky:

  • pokud EP > 0:
    • $ K_{\textup{BIO.BP}}= \left (\frac{EP+OP}{10}\right ) $;
  • pokud EP = 0:
    • $ K_{\textup{BIO.BP}}= 0 $;

kde:

KBIO.BP je kreditové ohodnocení biologického průzkumu;

EP je hodnocení existence průzkumu;

OP je hodnocení obsahu průzkumu.