BIO.PF (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul BIO.PF - Podpora biodiverzity místní fauny a flóry

V modulu se dle Tab. BIO.PF.1 pozitivně hodnotí opatření vedoucí k podpoře biodiverzity. Příklady možných způsobů podpory biodiverzity nacházejících se na hodnoceném pozemku nebo budově:

 • objekty pro faunu (včelí úly, hmyzí hotel, ptačí budka, krmelec,…);
 • dekontaminace půdy;
 • revitalizace vodních prvků;
 • výsadba vzrostlé zeleně;
 • ekologické začlenění zástavby do krajiny;
 • zelené fasády, zelené střechy;
 • různé druhy kvetoucích rostlin;
 • použití lokálních neinvazivních druhů zeleně;
 • pestrá komunitní zahrada;
 • uživatelům objektu je k dispozici venkovní kompost;
 • je vyhotoven plán péče o prvky podporující biodiverzitu (mozaikové sečení lučních výsevů, plán zavlažování, plán údržby úlů,…).

Tab. BIO.PF.1: Hodnocení podpory místní fauny a flóry

Míra podpory místní fauny a flóry

Kredity KBIO.PF

Nejsou v plánu žádné prvky podporující biodiverzitu.

0

Součástí výstavby objektu je 5 opatření, která podpoří biodiverzitu.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty