BIO.VP (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul BIO.VP - Vliv provozu budovy na okolní přírodu

Kreditové ohodnocení se určí dle Tab. BIO.VP.1 na základě posouzení, jakým způsobem budova působí na okolní přírodu. Za negativní ovlivňování se považují například:

  • uvolňování nebezpečných látek z objektu (např. smývání nebezpečných barev);
  • výrazný tepelný, světelný či akustický smog;
  • výrazné zvýšení intenzity dopravy.

Tab. BIO.VP.1: Hodnocení vlivu provozu budovy na okolní přírodu

Vliv provozu budovy na okolní přírodu

Kredity KBIO.VP

Provoz budovy výrazným způsobem působí negativně na okolní životní prostředí.

0

Provoz budovy výrazným způsobem nepůsobí negativně na okolní životní prostředí.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.