BIO.ZF (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul BIO.ZF - Zachování původní fauny a flóry

Modul má za cíl podpořit zachování stávající biodiverzity. Kreditové ohodnocení se uděluje na základě Tab. BIO.ZF.1.

Tab. BIO.ZF.1: Hodnocení zachování původní fauny a flóry

Míra zachování původní fauny a flóry

Kredity KBIO.ZF

Výstavbou objektu dojde k významné ztrátě z hlediska biodiverzity.

0

Při výstavbě objektu jsou aplikována taková opatření, aby byla zachována co nejvyšší míra současné biodiverzity.

10

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty

Možnými příklady významné ztráty z hlediska biodiverzity jsou:

  • pokácení stromu s obvodem kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí;
  • nahrazení lučního porostu nepropustnými povrchy;
  • zrušení přirozeného vodního prvku.

Příklady opatření vedoucích k zachování současné biodiverzity:

  • objekt zohledňuje původní biokoridory;
  • zachování specifických podmínek důležitých pro vývojové stádium organismu (např. možnost hnízdění);
  • harmonogram výstavby zohledňuje životní cykly místních organismů.