CEM.ND (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul CEM.ND - Nábytek na bázi dřeva s certifikátem FSC a/nebo PEFC

Pokud v projektu není nábytek na bázi dřeva řešen, pak KCEM.ND = 10.

Do skupiny nábytku patří všechny volně stojící nebo vestavěné nábytkové jednotky používané jako sedací, pracovní, skladovací, zavěšovací a jídelní. Zahrnuty však nejsou sanitární vybavení, koberce, kancelářské potřeby a jiné výrobky, jejichž primárním účelem není funkce nábytku. Do hodnocení vstupuje i nábytek, jehož dílčí část je na bázi dřeva. Hodnotí se nábytek použitý v dané budově. Pokud je součástí projektu nábytek (mobiliář) na střeše, terase či na soukromém pozemku náležící dané budově, vstupuje do hodnocení též.

Pro dílčí hodnocení certifikovaného nábytku na bázi dřeva se doporučuje vytvořit přehledný soupis nábytku např. dle Tab. CEM.ND.1. Kreditové ohodnocení se provede dle Tab. CEM.ND.2.

Tab. CEM.ND.1: Soupis nábytku na bázi dřeva použitý v budově s certifikátem FSC a/nebo PEFC

č. Typ nábytku na bázi dřeva

Certifikát FSC nebo požadavek** na něj cf [1/0]

Certifikát PEFC nebo  požadavek** na něj cp [1/0]

Bez certifikátu FSC nebo PEFC cb [1/0]

1 Židle jídelní

1*

   
2 Deska pracovního stolu

1*

   
  Polička 120 x 30 x 3  

1*

 
       
n Nábytek n

1*

1*

 
  Celkem

cf = ∑cfi

cp = ∑cpi

cb = ∑cbi

* vyznačí se 1/0, nebo jiným způsobem zaškrtne relevantní položka

** platí pouze pro fázi certifikace návrhu budovy

Tab. CEM.ND.2: Kreditové ohodnocení nábytku na bázi dřeva s certifikátem FSC a/nebo PEFC

Požadavky na nábytek na bázi dřeva

Kredity KCEM.ND

Veškerý nábytek na bázi dřeva má certifikát FSC. (cf = n)

10

Veškerý nábytek na bázi dřeva má buď certifikát FSC nebo PEFC. (cf + cp = n)

5

Některý nábytek na bázi dřeva nemá certifikát FSC ani PEFC. (cb > 0)

0