CEM.VD (vm.1)

Pokud není v budově použit žádný materiál ani výrobek na bázi dřeva, uděluje se za tento modul maximální počet kreditů, KCEM.VD = 10.

U použitých stavebních výrobků/materiálů na bázi dřeva se posuzuje existence certifikátů FSC a/nebo PEFC nebo požadavků na tyto certifikáty (pouze ve fázi certifikace návrhu budovy). Pro dílčí hodnocení stavebních výrobků a materiálů na bázi dřeva se doporučuje vytvořit soupis např. dle Tab. CEM.VD.1. Pokud výrobek vlastní oba dva certifikáty – FSC i PEFC, pak se označí oba příslušné sloupce tabulky. Certifikát FSC je v rámci tohoto posouzení považován za hodnotnější.  Kreditové ohodnocení se provede dle Tab. CEM.VD.2.

Tab. CEM.VD.1: Soupis výrobků a materiálů na bázi dřeva

č. Výrobky/materiály na bázi dřeva

Hmotnost

md [kg]

Hmotnost výrobku/materiálu s certifikátem FSC nebo požadavkem*na něj mf [kg]

Hmotnost výrobku/materiálu s certifikátem PEFC nebo požadavkem*na něj mp [kg]

Hmotnost výrobku/materiálu bez certifikátu FSC nebo PEFC mb[kg]

1 Výrobek/materiál na bázi dřeva 1

md1

mf1

mp1

mb1

2 Výrobek/materiál na bázi dřeva 2

md2

mf2

mp2

mb2

       
n Výrobek/materiál na bázi dřeva n

mdn

mfn

mpn

mbn

Celkem

md = ∑mdi

mf = ∑mfi

mp = ∑mpi

mb = ∑mbi

* platí pouze pro fázi certifikace návrhu budovy

hmotnostní procento výrobků a materiál na bázi dřeva s certifikátem FSC: $ HPF=\frac{mf}{md} $

hmotnostní procento výrobků a materiál na bázi dřeva s certifikátem PEFC: $ HPP=\frac{mp}{md} $

Tab. CEM.VD.2: Kreditové ohodnocení výrobků a materiál na bázi dřeva s certifikátem FSC a/nebo PEFC

Požadavky na výrobky a materiály na bázi dřeva

Kredity KCEM.VD

95 % hmotnosti výrobků a materiálů na bázi dřeva má certifikát FSC a zbylá část PEFC. (HPF = 0,95; mb = 0)

10

65 % hmotnosti výrobků a materiálů na bázi dřeva má certifikát FSC a zbylá část PEFC. (HPF = 0,65; mb = 0)

8

35 % hmotnosti výrobků a materiálů na bázi dřeva má certifikát FSC a zbylá část PEFC. (HPF = 0,35; mb = 0)

6

Veškeré výrobky a materiály na bázi dřeva mají PEFC. (HPP = 1)

4

Některé výrobky/materiály na bázi dřeva nemají FSC či PEFC. (mb > 0)

0

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.