CEM.VD (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul CEM.VD - Výrobky a materiály na bázi dřeva s certifikátem FSC a/nebo PEFC

Pokud není v budově použit žádný materiál ani výrobek na bázi dřeva, uděluje se za tento modul maximální počet kreditů, KCEM.VD = 10.

U použitých stavebních výrobků nebo materiálů na bázi dřeva se posuzuje existence certifikátů FSC anebo PEFC nebo požadavků na tyto certifikáty (pouze ve fázi certifikace návrhu budovy). Pro dílčí hodnocení stavebních výrobků a materiálů na bázi dřeva se doporučuje vytvořit soupis např. dle Tab. CEM.VD.1. Pokud výrobek vlastní oba dva certifikáty – FSC i PEFC, pak se označí oba příslušné sloupce tabulky. Certifikát FSC je v rámci tohoto posouzení považován za hodnotnější. Kreditové ohodnocení se provede dle Tab. CEM.VD.2.

Tab. CEM.VD.1: Soupis výrobků a materiálů na bázi dřeva

č. Výrobky nebo materiály na bázi dřeva

Hmotnost

md [kg]

Hmotnost výrobku nebo materiálu s certifikátem FSC nebo požadavkem*na něj mf [kg]

Hmotnost výrobku nebo materiálu s certifikátem PEFC nebo požadavkem*na něj mp [kg]

Hmotnost výrobku nebo materiálu bez certifikátu FSC nebo PEFC mb[kg]

1 Výrobek na bázi dřeva 1

md1

mf1

mp1

mb1

2 Materiál na bázi dřeva 2

md2

mf2

mp2

mb2

         
n Výrobek nebo materiál na bázi dřeva n

mdn

mfn

mpn

mbn

Celkem

md = ∑mdi

mf = ∑mfi

mp = ∑mpi

mb = ∑mbi

* platí pouze pro fázi certifikace návrhu budovy

hmotnostní procento výrobků a materiál na bázi dřeva s certifikátem FSC: $ HPF=\frac{mf}{md} $

hmotnostní procento výrobků a materiál na bázi dřeva s certifikátem PEFC: $ HPP=\frac{mp}{md} $

Tab. CEM.VD.2: Kreditové ohodnocení výrobků a materiál na bázi dřeva s certifikátem FSC a/nebo PEFC

Požadavky na výrobky a materiály na bázi dřeva

Kredity KCEM.VD

95 % hmotnosti výrobků a materiálů na bázi dřeva má certifikát FSC a zbylá část PEFC. (HPF = 0,95; mb = 0)

10

65 % hmotnosti výrobků a materiálů na bázi dřeva má certifikát FSC a zbylá část PEFC. (HPF = 0,65; mb = 0)

8

35 % hmotnosti výrobků a materiálů na bázi dřeva má certifikát FSC a zbylá část PEFC. (HPF = 0,35; mb = 0)

6

Veškeré výrobky a materiály na bázi dřeva mají PEFC. (HPP = 1)

4

Některé výrobky/materiály na bázi dřeva nemají FSC či PEFC. (mb > 0)

0

Při řádném zdůvodnění a posouzení lze použít mezilehlé hodnoty.