CIR.CI (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul CIR.CI - Cirkularita prvků a konstrukcí

Cílem modulu je maximalizovat druhotné využití prvků či celých konstrukcí. Idealistickým řešením je jejich funkční využití, ale hodnotí se i jiné využití – obkladové, dekorační, …

Prvkem je v tomto hodnocení myšlen výrobek či jeho podstatná část v celistvém stavu, např.: dveře, cihla, panel, ocelový nosník, trám z krovu. Celými konstrukcemi (většími prvky) jsou v tomto hodnocení myšleny větší celky, např.: střešní krytina, komín, schodiště, kontejner. Pokud byl prvek významně upraven (např. rozdrcením), není součástí hodnocení v rámci tohoto modulu, ale hodnotí se jako recyklovaný materiál v modulu CIR.OR.

V hodnocení tohoto modulu se nerozlišuje místo původu prvku. Lze započítat prvky původem z daného pozemku i odjinud. Vyhodnocení modulu se provede podle Tab. CIR.CI.1.

Tab. CIR.CI.1: Ohodnocení cirkularity prvků a výrobků

Míra cirkularity prvků a výrobků

Kredity KCIR.CI

Určité prvky, které se nyní stanou součástí budovy, již byly v minulosti použity.

(kredity se přidělují za každý typ prvku, celkem max. 5 kreditů)

+1

Objekt využívá celé konstrukce (větší prvky), které již byly v minulosti použité.

(kredity se přidělují za každý typ konstrukce/výrobku, celkem max. 10 kreditů)

+2

Příklad: Při výstavbě se využije 10 již použitých dveřních křídel a 1 použitá výplň okenního otvoru. Takový objekt získává 2 kredity KCIR.CI.