CIR.KP (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul CIR.KP - Kvalita projektu z hlediska cirkularity

Zjednodušené hodnocení kvality projektu z hlediska cirkularity se provede dle Tab. CIR.KP.1. Pro udělení 6 kreditů KCIR.KP za vytvoření plánu demontáže, musí být obsahem plánu alespoň způsob, rozsah (orientační množství jednotlivých složek) a organizace demontáže.

Tab. CIR.KP.1: Ohodnocení kvality projektu z hlediska cirkularity

Kvalita projektu z hlediska cirkularity

Kredity KCIR.KP

Většina materiálů je jednoduše oddělitelná a separovatelná.

+2

Většina konstrukcí je demontovatelná a současně znovu použitelná.

+2

Dokumentace k objektu je zpracována formou informačního modelu budovy (BIM) a obsahuje informace o konci životního cyklu prvků a konstrukcí.

+2

Je vytvořen plán demontáže stavby.

+6