CIR.OR (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul CIR.OR - Obnovitelné a recyklované výrobky a materiály

U materiálů, které obsahují recyklovanou složku, musí být množství a původ této složky doloženo prohlášením výrobce, nebo jiným důvěryhodným způsobem. Prohlášení výrobce by mělo být nejlépe v souladu s ISO 14021 – Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení). Pokud je materiál recyklovaný pouze z části (např. beton s příměsí popílku, nebo minerální izolace s recyklovaným sklem), pak se započítává pouze hmotnost této části. Pokud množství recyklované složky vstupující do výroby není ověřitelné nebo předepsané, pak se takový materiál v hodnocení jako recyklovaný nezapočítává.

Definice obnovitelných materiálů, která slouží pro správné zatřídění použitých materiálů, je uvedena ve slovníčku pojmů.

Podíl obnovitelných a recyklovaných materiálů a výrobků na celkové hmotnosti stavby se následně spočte jako:

$ OR=\frac{m_{O}+m_{R}}{m}\cdot 100\left [ \% \right ] $

kde:

OR je podíl obnovitelných a recyklovaných materiálů a výrobků na celkové hmotnosti stavby [%];

mO je hmotnost obnovitelných materiálů a výrobků použitých při výstavbě [kg];

mR je hmotnost recyklovaných materiálů a výrobků použitých při výstavbě [kg];

m je celková hmotnost materiálů a výrobků použitých při výstavbě [kg].

Vyhodnocení modulu se provede podle Tab. CIR.OR.1.

Tab. CIR.OR.1: Kreditové ohodnocení obnovitelných a recyklovaných materiálů a výrobků

Podíl obnovitelných a recyklovaných materiálů a výrobků na celkové hmotnosti stavby OR [%]

Kredity KCIR.OR

0

0

≥ 40

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.