CIR.RG (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul CIR.RG - Regionálně vyrobené výrobky a materiály

SBToolCZ uznává jako regionálně vyrobené konstrukční výrobky a materiály, které byly získány, zpracovány a vyrobeny do dopravní vzdálenosti 100 km od místa stavby.

Dopravní vzdálenost mezi místem výroby surovin, finálních materiálů nebo výrobků a místem stavby se zjistí pomocí webových plánovačů tras, či jiných mapových podkladů.

Pokud je materiál  nebo výrobek regionálně vyrobený pouze z části, tj. některá jeho složka pochází ze vzdálenosti větší než 100 km, pak se započítává pouze hmotnost této části. Pokud regionálnost materiálu není ověřitelná (neznámý původ apod.), pak se pro hodnocení za regionálně vyrobený nepovažuje.

Podíl regionálně vyrobených materiálů a výrobků na celkové hmotnosti stavby se následně spočte jako:

$ RG=\frac{m_{V}}{m}\cdot 100\left [ \% \right ] $

kde:

RG je podíl regionálně vyrobených materiálů a výrobků na celkové hmotnosti materiálů [%];

mV je množství materiálů a výrobků vyrobených do vzdálenosti 100 km od místa stavby použitých při výstavbě [kg];

m je celková hmotnost materiálů, použitých při výstavbě [kg].

Vyhodnocení modulu se provede podle Tab. CIR.RG.1.

Tab. CIR.RG.1: Kreditové ohodnocení regionálně vyrobených materiálů a výrobků

Podíl regionálně vyrobených materiálů a výrobků na celkové hmotnosti stavby RG [%]

Kredity KCIR.RG

0

0

≥ 70

10

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.