DOK.DK (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul DOK.DK - Kvalita a obsah předané dokumentace

Hodnocení kvality a obsahu dokumentů, které budou předány budoucím majitelům a správci budovy, se provede dle Tab. DOK.DK.1.

Tab. DOK.DK.1: Hodnocení kvality a obsahu předané dokumentace

Projekt předpokládá dodání úplné sady:

Kredity KDOK.DK

 • dokumentů ke kolaudačnímu souhlasu,
 • výkresů skutečného stavu provedení stavby.

0

 • dokumentů ke kolaudačnímu souhlasu,
 • výkresů skutečného stavu provedení stavby vč. všech profesí,
 • dokumentace k provozu budovy a údržbě včetně příruček a návodů k obsluze a údržbě jednotlivých provozních zařízení budovy.

Vše musí být v papírové i elektronické podobě.

3

 • dokumentů ke kolaudačnímu souhlasu,
 • výkresů skutečného stavu provedení stavby vč. všech profesí,
 • dokumentace k provozu budovy a údržbě včetně příruček a návodů k obsluze a údržbě jednotlivých provozních zařízení budovy.

Vše musí být v papírové i elektronické editovatelné podobě.

5

 • dokumentů ke kolaudačnímu souhlasu,
 • výkresů skutečného stavu provedení stavby vč. všech profesí,
 • dokumentace k provozu budovy a údržbě včetně příruček a návodů k obsluze a údržbě jednotlivých provozních zařízení budovy,
 • vypracovaného systému managementu pro správu budovy.

Vše musí být v papírové podobě a v informačním modelu (BIM).

7

 • dokumentů ke kolaudačnímu souhlasu,
 • výkresů skutečného stavu provedení stavby vč. všech profesí,
 • dokumentace k provozu budovy a údržbě včetně příruček a návodů k obsluze a údržbě jednotlivých provozních zařízení budovy,
 • vypracovaného systému managementu pro správu budovy,
 • model obsahuje detailní informace o použitých prvcích (např. o četnosti revizí, konci životního cyklu,…).

Vše musí být v papírové podobě a v informačním modelu (BIM).

10

Dokumentace obsahuje možné varianty rozšíření či variability prostoru.

+1

V případě potřeby lze po řádném zdůvodnění použít mezilehlé hodnoty.