DOP.BK (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul DOP.BK - Bezkolizní dopravní řešení

Cílem hodnocení je zajistit bezkolizní zásobování a provoz budovy, jejího areálu a zařízení v rámci provozu (svoz komunálního odpadu atd.) zejména ve vztahu k chodcům a cyklistům. Hodnocení se provede dle Tab. DOP.BK.1.

Tab. DOP.BK.1: Bezkolizní zásobování budovy a jejího areálu

Podpora pěší dopravy, cyklistiky a jiných alternativních způsobů dopravy

Kredity KDOP.BK

Hlavní pěší přístupová komunikace k hlavnímu vstupu do budovy pro chodce není v kolizi, nekříží a nevyužívá:
▪ hlavní přístupové komunikace pro auta

+1

▪ vjezd/výjezd na/z parkoviště

+1

▪ přístupové komunikace pro zásobování a provoz budovy

+1

Hlavní přístupová komunikace pro cyklisty a jiné alternativní způsoby dopravy k hlavnímu vstupu do budovy či prostorům pro bezpečné odstavení kola není v kolizi, nekříží a nevyužívá:
▪ hlavní přístupové komunikace pro auta

+1

▪ vjezd/výjezd na/z parkoviště

+1

▪ přístupové komunikace pro zásobování a provoz budovy

+1

Další
Součástí hlavní pěší přístupové komunikace je oddělený pruh pro alternativní způsoby dopravy např. skateboard, kolečkové a inline brusle atd. (má vhodný hladký povrch s minimálními spárami)

+1