DOP.DP (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul DOP.DP - Uložení dopravních prostředků

Jedná se zejména o podporu cyklistiky a jiných alternativních způsobů individuální neautomobilové dopravy. Typ alternativní neautomobilové dopravy může souviset s lokalitou či s ročním obdobím. Může se jednat např. o kola, elektrokola, koloběžky, elektrické koloběžky, odstrkovadla, sáňky, běžky, … Pomocí bezpečného uložení alternativních dopravních prostředků s dostatečnou kapacitou a zázemím podpoří budova využívání alternativních způsobů dopravy. Uskladnění menších dopravních prostředků (kolečkové brusle, skateboard,…) není předmětem tohoto modulu.

Pokud je více možností uložení dopravních prostředků, vyhodnocení modulu se provede dle Tab. DOP.DP.1Tab. DOP.DP.5 pro každý typ úložného místa zvlášť (viz. konec modulu s příkladem).

V prostorách pro uložení musí být stojany (háky, skříňky) umožňující uzamknutí vlastním nebo zabudovaným zámkem. Stojany musí být pevně spojeny se zemí nebo se stálou konstrukcí. Stojany nesmí být dál než 25 m od vchodu do budovy, musí být na osvětleném místě a musí k nim být snadný přístup s dopravním prostředkem (rampa). Pro kolo by měl být k dispozici prostor o rozměrech 0,9 x 2 m. Ten je možné instalováním háků na zeď zmenšit, ale musí být ponechán dostatečný prostor pro manipulaci.

Tab.  DOP.DP.1: Hodnocení typ úložného prostoru

Typ úložného prostoru

TYP

Venkovní nekrytý stojan

1

Venkovní krytý neoplocený přístřešek nebo oplocený nekrytý stojan

1,1

Krytý oplocený přístřešek

1,2

Uzavíratelná místnost v objektu v blízkosti vstupu do budovy

1,3

V jednotlivých krytých boxech (sklepních kójích, garážích)

1,4

 

Tab.  DOP.DP.2: Hodnocení dostupnosti využití míst pro uložení

Dostupnost

DOS

Pouze uživatelům budovy

1

Pouze uživatelům budovy a jejich návštěvám

1,1

Uživatelům, návštěvám i široké veřejnosti, ale pouze v době provozu budovy (recepce/vrátnice)

1,2

Uživatelům, návštěvám i široké veřejnosti bez ohledu na provoz budovy

1,3

Možnost bezpečného uložení dopravního prostředku široké veřejnosti musí být viditelně uvedena u budovy a na jejích webových stránkách.

Tab. DOP.DP.3: Hodnocení kapacity úložných míst

Kapacita

KAP

Pro méně než 5 % uživatelů budovy

1

Pro 5 a více % uživatelů budovy

1,1

Pro více než 10 % uživatelů budovy

1,2

Pro více než 15 % uživatelů budovy

1,3

Pro více než 20 % uživatelů budovy

1,4

Pro více než 30 % uživatelů budovy

1,5

Pro více než 40 % uživatelů budovy

1,6

 

Tab. DOP.DP.4: Hodnocení zabezpečení úložných míst

Bezpečnost

BEZ

Prostory pro odstavení kol a koloběžek jsou střežené kamerovým systémem.

+0,1

Prostory pro odstavení kol a koloběžek jsou živě napojené na zabezpečení budovy a ostrahu.

+0,1

 

Tab. DOP.DP.5: Ohodnocení bonusů

Bonusy

BON

Je k dispozici možnost si dobít elektrokolo, elektrokoloběžku nebo podobný dopravní prostředek.

+0,1

Možnost dobíjení elektrokol, elektrokoloběžek je k dispozici pro více jak 5 % kapacity daného úložného místa.

+0,1

Prostor pro odstavení je vybaven zařízením pro huštění kol a drobným dílenským vybavením pro opravu kol nebo jiných podobných dopravních prostředků.

+0,1

Kreditové ohodnocení modulu DOP.DP se stanoví podle následující ho vzorce:

$K_{\textup{DOP.DP}}=\sum_{n}^{}\left ( TYP\cdot DOS\cdot KAP+BEZ+BON \right )\leq 5$

kde:

KDOP.DP je kreditové ohodnocení uložení dopravních prostředků;

TYP je ohodnocení typu úložného prostoru;

DOS je ohodnocení dostupnosti;

KAP je ohodnocení kapacity;

BEZ je ohodnocení bezpečnosti;

BON je ohodnocení bonusů;

n je počet variant úložných míst.

Maximální možný zisk kreditů KDOP.DP je 5.

Příklad

Na hodnoceném pozemku se nachází 2 možnosti úschovy kol. Venku před budovou se na hodnoceném pozemku nachází nekrytý neoplocený stojan na kola s kapacitou více než 20 % uživatelů budovy a který je dostupný komukoliv bez vlivu na provoz budovy. Je střežen kamerovým systémem.

Ve stejné budově je zároveň místnost, která je přístupná pouze uživatelům budovy s kapacitou více než 20 % uživatelů budovy. Je zde dostatečná kapacita pro dobíjení elektrokol.

 

  TYP DOS KAP BEZ BON  
Venkovní stojan pro veřejnost 1 1,3 1,4 0,1   1,92
Vnitřní místnost s možností dobíjení elektrokol 1,3 1 1,4   0,2 2,02
            3,94

Kredity KDOP.DP se rovnají 3,94 a splňují omezující podmínku (3,94 ≤ 5).