DOP.RD (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul DOP.RD - Dopravní specifika rodinných domů

Hodnocení rodinných domů z hlediska podpory šetrné individuální dopravy se provede dle Tab. DOP.RD.1Tab. DOP.RD.3. Jedná se zejména o podporu cyklistické dopravy. Budova může podpořit využití kol tím, že bude umožňovat bezpečné uložení s dostatečnou kapacitou a zázemím. K úložným prostorům, musí být snadný přístup s dopravním prostředkem.

Vybudování vnitřních úložných prostor pro další alternativní způsoby neautomobilové individuální dopravy (lyže, sáňky, brusle aj.) není řešen v tomto kritériu.

Tab.  DOP.RD.1: Hodnocení typ úložného prostoru

Typ úložného prostoru

TYP

Venkovní nekrytý stojan

1

Venkovní krytý stojan

2

Krytý přístřešek/místnost (garáž, zahradní domek, sklep)

4

Pozn. Pro kolo by měl být k dispozici prostor o rozměrech 0,9 x 2 m, který je možno instalováním háků na zeď zmenšit, ale musí být ponechán dostatečný prostor pro manipulaci.

Tab. DOP. RD.2: Hodnocení kapacity úložných míst

Kapacita

KAP

Pro více než 50 % uživatelů budovy

1

Pro všechny uživatele objektu

3

 

Tab. DOP.RD.3: Hodnocení zabezpečení úložných míst

Bonusy

BON

Prostory pro bezpečné odstavení kol a koloběžek jsou střežené kamerový systémem.

+1

Každý byt má vlastní přístřešek/místnost k uložení dopravních prostředků.

+1

V místě uložení je možnost si bezpečně dobít elektrokolo, elektrokoloběžku.

+1

Možnost dobíjení elektrokol, elektrokoloběžek v místě uložení je k dispozici pro více než 50 % kapacity daného úložného místa.

+1

Kreditové ohodnocení modulu DOP.RD se stanoví podle následující ho vzorce:

$ K_{\textup{DOP.RD}}= TYP+KAP+BON $

kde:

KDOP.RD je kreditové ohodnocení dopravních specifik rodinných domů;

TYP je ohodnocení typu úložného prostoru;

KAP je ohodnocení kapacity;

BON je ohodnocení bonusů.