DOP.ZA (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul DOP.ZA - Zázemí

Pro podporu šetrné individuální neautomobilové dopravy je důležité poskytnou i hygienické zázemí a možnost úschovy drobnějších věcí. Kladně hodnocena je i možnost přespání přímo v budově, čímž se sníží potřeba dopravy. Hodnocení se provede dle Tab. DOP.ZA.1.

Tab. DOP.ZA.1: Hodnocení zázemí

Zázemí

Kredity KDOP.ZA

Přímo v budově je možnost ubytovací kapacity, která může být poskytnuta dojíždějícím či hostujícím.

+1

Zamykací skříňky svými rozměry umožňují uskladnit kolečkové brusle, skateboard, longboard nebo jiný dopravní prostředek srovnatelných rozměrů.

+1

V blízkosti úložných míst jsou k dispozici sprchy šatny:*
▪ Pouze pro uživatele budovy

1

▪ Pro uživatele budovy, návštěvy a veřejnost

2

V blízkosti úložných míst jsou zamykací skřínky pro uskladnění potřeb pro uživatele. Počet skříněk musí odpovídat minimálně polovině počtu kapacity stání:
▪ Pouze pro uživatele budovy

1

▪ Pro uživatele budovy, návštěvy a veřejnost

2

*Minimální počet sprch je jedna sprcha na 10 úložných míst. Sprchy mohou sloužit ostatním uživatelům budovy. Jako šatny a převlékárny mohou sloužit předprostory sprch. Sprchy musí být oddělené.