DOS.VZ (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul DOS.VZ - Vzdálenost základních služeb

Hodnocení se provádí pro tři vzdálenostní pásma – do 500 m, do 750 m a do 1000 m. Služby vzdálenější než 1 000 m od těžiště budovy do hodnocení nevstupují.

Vzdálenost se vyhodnocuje pomocí mapových podkladů dané lokality. V případě výskytu více služeb stejného typu (např. více prodejen potravin), započítává se pouze jedna, a to ta s nejmenší vzdáleností k těžišti budovy.

Hodnocení se provede do souhrnné tabulky (viz např. Tab. DOS.1), kde se každé hodnocené službě přidělí kreditové ohodnocení KDOS.VZ podle Tab. DOS.VZ.1.

Tab. DOS.VZ.1: Kreditové ohodnocení vzdáleností

Vzdálenost služby

Kredity KDOS.VZ

méně než 500 m

10

od 500 m (včetně) do 750 m (mimo)

7

od 750 m (včetně) do 1 000 m (mimo)

5

od 1 000 m včetně

0