DOS.ZB (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul DOS.ZB - Zatřídění základních služeb pro budovy pro bydlení

Provede se rozdělení služeb dostupných v lokalitě do třech tříd podle Tab. DOS.ZB.1. Dostupnou službou se myslí taková, která je do vzdálenosti 1000 m.

Tab. DOS.ZB.1: Třídy služeb pro stavby pro bydlení

Třída 1 Třída 2 Třída 3
Prodejna potravin Pošta Úřad
Základní škola Bankomat Kostel, synagoga, mešita nebo jiná náboženská stavba
Mateřská škola Lékárna Nákupní centrum
Jesle Lékař / poliklinika Květinářství
Výdejní místo pro e-shopy a doručovací služby Restaurace / hospoda / bar Banka
Domácí potřeby Čistírna
Drogerie Kulturní centrum
Sportovní areál (komerční) Kino
Základní umělecká škola

Je-li to potřeba, může provést auditor zařazení dalších služeb (v Tab. DOS.ZB.1 neuvedených) do jednotlivých tříd podle následujícího klíče:

  • v třídě 1 jsou služby, u kterých se předpokládá pravidelné a časté používání uživateli budovy;
  • třída 2 jsou služby, jejichž využití je občasné, ale jsou využívané většinou uživatelů budovy;
  • ve třídě 3 jsou služby, jejichž využití je nepravidelné a využívá je menší část uživatelů budovy, ale jejich přítomnost zvyšuje hodnotu lokality.

Každé dostupné službě se přidělí kreditové ohodnocení KDOS.ZB za odpovídající třídu podle Tab. DOS.ZB.2.

Tab. DOS.ZB.2: Kreditové ohodnocení třídy služeb

Třída služeb

Kredity KDOS.ZB

1

4

2

3

3

1