DOS.ZU (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul DOS.ZU - Zatřídění základních služeb pro budovy terciárního vzdělávání

Provede se rozdělení služeb dostupných v lokalitě do třech tříd podle Tab. DOS.ZU.1. Dostupnou službou se myslí taková, která je do vzdálenosti 1000 m.

 Tab. DOS.ZU.1: Třídy služeb pro budovy terciárního vzdělávání

Třída 1 Třída 2 Třída 3
Kopírovací služba Lékárna Banka
Papírnictví Lékař / poliklinika Kostel, synagoga, mešita nebo jiná náboženská stavba
Restaurace / hospoda / jídelna Základní škola Květinářství
Prodejna potravin Drogerie, domácí potřeby Čistírna
Obchod se studijními pomůckami Nákupní centrum Pošta
Sportovní areál (komerční) Kulturní centrum Úřad
Kavárna / bar Kino  
Výdejní místo pro e-shopy a doručovací služby Obchod s elektronikou  
Knihovna, školní knihovna, čítárna, studovna, respirium …  Bankomat  
Mateřská školka    
     

Je-li to potřeba, může provést auditor zařazení dalších služeb (v Tab. DOS.ZU.1 neuvedených) do jednotlivých tříd podle následujícího klíče:

  • ve třídě 1 jsou služby, u kterých se předpokládá pravidelné a časté používání uživateli budovy;
  • třída 2 jsou služby, jejichž využití je občasné, ale jsou využívané většinou uživatelů  budovy;
  • ve třídě 3 jsou služby, jejichž využití je nepravidelné a využívá je menší část uživatelů budovy, ale jejich přítomnost zvyšuje hodnotu lokality.

Každé dostupné službě se přidělí kreditové ohodnocení KDOS.ZU za odpovídající třídu podle Tab. DOS.ZU.2.

Tab. DOS.ZU.2: Kreditové ohodnocení třídy služeb

Třída služeb

Kredity KDOS.ZU

1

4

2

3

3

1