DOS.ZU (vm.1)

Provede se rozdělení služeb dostupných v lokalitě do třech tříd podle Tab. DOS.ZA.1. Dostupnou službou se myslí taková, která je do vzdálenosti 1000 m.

 Tab. DOS.ZA.1: Třídy služeb pro administrativní budovy

Třída 1 Třída 2 Třída 3
Kopírovací služba Lékárna Banka
Papírnictví Lékař / poliklinika Kostel, synagoga, mešita nebo jiná náboženská stavba
Restaurace / hospoda / jídelna Sportovní areál (komerční) Květinářství
Prodejna potravin Drogerie, domácí potřeby Čistírna
Obchod se studijními pomůckami Nákupní centrum  
Bankomat Kulturní centrum Pošta
Kavárna / bar ?Kino Úřad
Výdejní místo pro e-shopy a doručovací služby Obchod s elektronikou Základní škola
Knihovna, školní knihovna, čítárna, studovna, respirium …    Mateřská školka

Je-li to potřeba, může provést auditor zařazení dalších služeb (v Tab. DOS.ZA.1 neuvedených) do jednotlivých tříd podle následujícího klíče:

  • ve třídě 1 jsou služby, u kterých se předpokládá pravidelné a časté používání uživateli administrativní budovy;
  • třída 2 jsou služby, jejichž využití je občasné, ale jsou využívané většinou uživatelů administrativní budovy;
  • ve třídě 3 jsou služby, jejichž využití je nepravidelné a využívá je menší část uživatelů budovy, ale jejich přítomnost zvyšuje hodnotu lokality.

Každé dostupné službě se přidělí kreditové ohodnocení KDOS.ZA za odpovídající třídu podle Tab. DOS.ZA.2.

Tab. DOS.ZA.2: Kreditové ohodnocení třídy služeb

Třída služeb

Kredity KDOS.ZA

1

4

2

3

3

1