DVM.AB (vm.1)

Rozlišují se následující typy veřejných relaxačních míst (přičemž do hodnocení se započítávají relaxační místa pouze do vzdálenosti 1000 m od plošného těžiště hodnocené budovy):

 • nezastřešená sportovní zařízení, kam má veřejnost bezplatný přístup;
 • soukromá prostranství zdarma přístupná veřejnosti;
 • veřejná zeleň, kterou mohou využívat pouze pěší nebo cyklisté – parky, zahrady;
 • dětské hřiště;
 • veřejný les;
 • volná krajina;

 

 • vydlážděná prostranství, pokud se využívají k venkovním činnostem (bruslení, prostor pro skateboardisty, apod.);
 • pěší zóna s prvky mobiliáře sloužícího pro odpočinek a rekreaci (lavičky, fontány, atd.);
 • vodní plochy.

Sportoviště se zahrnují pouze v případě, pokud jsou veřejnosti volně přístupná a využívají je běžní obyvatelé; nezahrnují se fotbalová hřiště či podobná profesionální sportoviště. Zemědělské pozemky se zahrnují, pouze pokud je veřejnost používá k odpočinku a venkovním aktivitám. Patří sem např. veřejně přístupné farmy.

Do míst se nezahrnují následující typy:

 • pěší obchodní zóna;
 • kolonáda v nákupním středisku;
 • plochy u obchodních center.

Tab. DVM.AB.1: Obodování vzdálenosti

Vzdálenost [m] 300 400 500 700 900 1000
Kredity KDVM.AB 8 7 6 4 2 0