DVM.VA (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul DVM.VA - Vzdálenost míst pro relaxaci

Kredity KDVM.VA se přidělí podle tabulky Tab. DVM.VA.1 na základě vzdálenosti daného místa pro relaxaci od těžiště posuzované budovy.

Tab. DVM.VA.1: Kreditové ohodnocení vzdálenosti míst pro relaxaci

Vzdálenost [m]

Kredity KDVM.VA

300

8

400

7

500

6

700

4

900

2

1 000 a více

0

Mezi uvedenými hodnotami lze interpolovat.