DVM.VE (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul DVM.VE - Vzdálenost míst pro relaxaci

Kredity KDVM.VE se přidělí podle tabulky Tab. DVM.VE.1 na základě vzdálenosti daného místa pro relaxaci od těžiště posuzované budovy a typu školy.

Tab. DVM.VE.1: Kreditové ohodnocení vzdálenosti míst pro relaxaci

Vzdálenost [m]

Kredity KDVM.VE dle typu školy

I. stupeň základní školy

II. stupeň základní školy

Střední škola

100

8

8

8

200

4

6

8

300

0

4

8

400

0

2

7

500

0

0

6

700

0

0

4

900

0

0

2

1 000 a více

0

0

0

Mezi uvedenými hodnotami lze interpolovat.

Pokud se v budově nachází různé typy škol, kredity KDVM.VE se přidělují dle nižšího stupně, pokud nejsou nulové. Když jsou kredity za nejnižší stupeň nulové, uvažují se kredity následujícího zastoupeného stupně.

Příklad
V budově se nachází I i II. stupeň základní školy. Vzdálenosti míst pro relaxaci jsou 200, 450 a 900 m.

Vzdálenost [m]

 

Kredity KDVM.VE dle typu školy

 

Kredity KDVM.VE

I. stupeň základní školy

II. stupeň základní školy

200

4

6

4

450

0

1

1

900

0

0

0