PAR.PA (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul PAR.PA - Parkování

Počet parkovacích stání je dán legislativními předpisy. Cílem je v maximální možné míře podporovat umístění dopravy v klidu na hodnocený pozemek, ale zároveň mimo parter budovy. Parter následně využít jako součást kvalitního veřejného prostoru. Návaznost budovy na veřejný prostor typicky souvisí s využitím 1.NP, je proto snaha tyto prostory nevyužívat k parkování. Možnými řešeními jsou např. podzemní parkování v budově, parkování na střeše objektu, případně vytvořit nad parkovacími místy pobytovou střechu. Kvalita parkování se ohodnotí podle Tab. PAR.PA.1.

Tab. PAR.PA.1: Hodnocení kvality parkování

Kvalita parkování

OKP

Alespoň 80 % parkovacích stání je řešeno na hodnoceném pozemku jako součást hlavních stavebních objektů.

+3

Parter budovy není využíván pro parkování.

+5

Garáže mají systém pro kontinuální kontrolu koncentrace CO.

+1

 

Podpora elektomobility znamená především dostupnost dobíjecích stanic. V Tab. PAR.PA.2 je pozitivně hodnoceno, pokud jsou dobíjecí stanice pro elektromobily umístěné na hodnoceném pozemku. Pro účely tohoto hodnocení se nezapočítává příprava na dobíjecí stanici, ale pouze kompletní a funkční dobíjecí stanice.

Tab. PAR.PA.2: Hodnocení dobíjecích stanic pro elektromobily

Dobíjecí stanice pro elektromobily

DOB

Na hodnoceném pozemku se nenachází žádná dobíjecí stanice pro elektromobily.

0

Alespoň 5 % kapacity parkovacích míst (minimálně 1) je vybaveno dobíjecí stanicí pro elektromobily.

2

Alespoň 40 % kapacity parkovacích míst (minimálně 3) je vybaveno dobíjecí stanicí pro elektromobily.

4

 

Minimalizace nutnosti zastavování či projíždění garážemi při hledání volného místa snižuje spotřebu paliv a množství škodlivin v ovzduší. Plynulost provozu se ohodnotí podle Tab. PAR.PA.3.

Tab. PAR.PA.3: Hodnocení plynulosti parkování

Plynulost parkování

OPP

Většina parkovací míst je přiřazena konkrétnímu uživateli/automobilu nebo obsahuje systém navádění na volná parkovací místa.

+1

Při vjezdu na parkoviště není nutné zastavovat.

Vjezd na parkoviště je volně přístupný nebo obsahuje automatické otvírání brány/závory při vjezdu pro většinu uživatel parkoviště (např. rozpoznání dle SPZ). Nutnost přikládat kartu ke čtečce je uvažováno jako zastavení.

+0,5

Při výjezdu z parkoviště není nutné zastavovat.

Výjezd z parkoviště je volně přístupný nebo obsahuje automatické otvírání brány/závory. Nutnost přikládat kartu ke čtečce je uvažováno jako zastavení.

+0,5

 

Pro typy dopravních prostředků uvedených v Tab. PAR.PA.4 budou vyhrazena přednostní stání, která budou v blízkosti vchodu do budovy, hlavního pěšího východu z parkoviště, výtahu, atd. Celkový počet vyhrazených stání pro dopravní prostředky z Tab. PAR.PA.4 musí být ≥ 20 % kapacity garáží (minimálně 2 místa). Tabulka podporuje i jednostopá vozidla, jelikož zabírají méně místa.

Tab. PAR.PA.4: Poskytnutí vyhrazených stání

Poskytnutí vyhrazených stání

PVS

Sdílené automobily či motocykly (carsharing)

+3

Automobily a motocykly s nízkoemisním pohonem: elektrický pohon, hybridní pohon s možností jízdy výhradně na elektřinu, vodíkový pohon, LPG, CNG, E85, atd.*

+2

Jednostopá motorová vozidla (motocykly, skútry,…)

+1

* Hodnocení PVS pro elektricky poháněná vozidla je možné udělit pouze při splnění Metodického doporučení Ministerstva vnitra –generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, „Požární bezpečnost staveb –elektromobilita“. PVS je možné udělit i pro jiné než vyjmenované pohony a paliva, pokud je doloženo podstatné snížení environmentálních dopadů takových pohonů oproti běžný spalovacím motorům (spalujícím benzín nebo motorovou naftu).

Kreditové ohodnocení modulu PAR.PA se stanoví podle následující ho vzorce:

$K_{\textup{PAR.PA}}= OKP+DOB+OPP+PVS$

kde:

KPAR.PA je kreditové ohodnocení parkování;

OKP je ohodnocení kvality parkování;

DOB je ohodnocení elektrických dobíjecí stanic;

OPP je ohodnocení plynulosti parkování;

PVS je ohodnocení poskytnutí vyhrazených stání.