EXT.MA (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul EXT.MA - Místa určená ke společnému využití v administrativních budovách

Do hodnocení se započítávají pouze ty exteriérové plochy, které vlastnicky patří k budově. U větších exteriérových ploch (nad 50 m2) se započítávají zvlášť části s výrazně jiným charakterem. Například: japonská zahrada ve větší zahradě, dvě části zelené střechy upravené do jiného stylu využití, apod.

Společnými místy mohou být:

  • zahrada, či část zahrady s výrazně jiným charakterem,
  • upravená část vnitrobloku,
  • střešní terasa,
  • vstupní parter,
  • soukromé dětské hřiště, atd.

Plocha musí být přístupna buď všem uživatelům budovy (střecha, parter) nebo všem uživatelům alespoň jedné z hlavních kancelářských jednotek (tzn. nezapočítává se soukromá terasa ředitele, apod.).

Započítává se každé společné místo, které splňuje požadavek na minimální plochu Pmin [m2] dle následujícího rozdělení podle celkové podlahové plochy CPP [m2]:

Tab. EXT.MA.1: Požadavek na minimální plochu započitatelného společného místa

Celková podlahová plocha CPP [m2] Minimální plocha započitatelného společného místa Pmin [m2]
CPP ≤ 10 000 m2 Pmin = 10 + 0.002 · CCP
CPP > 10 000 m2 Pmin = 30 m2

Každý typ společného místa v exteriéru, který splňuje výše uvedené podmínky, se ohodnotí ziskem 10 kreditů – viz příklad v Tab. EXT.MA.1. Celkový zisk kreditů z modulu EXT.MA (KEXT.MA) je pak součtem kreditů za jednotlivé započitatelné plochy.

Tab. EXT.MA.2: Příklad přidělení kreditů KEXT.MA na základě typu a počtu míst

Označení Typ místa pobytu

Plocha místa [m2] *

Kredity KEXT.MA

M1 Střešní terasa

10

M2 Zahrada

10

M3 Vstupní parter

10

M4

10

10

Celkem

 

* musí být splněna podmínka, že plocha místa ≥ Pmin.