EXT.MB (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul EXT.MB - Místa určená ke společnému využití v bytových budovách

Do hodnocení se započítávají pouze ty exteriérové plochy, které vlastnicky patří k budově. U větších exteriérových ploch (nad 50 m2) se započítávají zvlášť části s výrazně jiným charakterem. Například: japonská zahrada ve větší zahradě, dvě části zelené střechy upravené do jiného stylu využití apod.

Společnými místy mohou být:

  • zahrada, či část zahrady s výrazně jiným charakterem,
  • upravená část vnitrobloku,
  • střešní terasa,
  • vstupní parter,
  • soukromé dětské hřiště atd.

Plocha musí být přístupna všem obyvatelům budovy a vhodná pro pobyt osob. Započítává se každé společné místo, které splňuje požadavek na minimální plochu, a to dle vzorce:

Pmin = 0,5 · BJ

kde:

Pmin je minimální plocha jednoho společného venkovního místa [m2];

BJ je počet bytových jednotek.

Zároveň ale platí podmínka, že Pmin ≥ 10 m2.

Každý typ společného místa v exteriéru, který splňuje výše uvedené podmínky, se ohodnotí ziskem 10 kreditů – viz příklad v Tab. EXT.MB.1.  Celkový zisk kreditů z modulu EXT.MA – (KEXT.MB) je pak součtem kreditů za jednotlivé započitatelné plochy.

Tab. EXT.MB.1: Příklad přidělení kreditů KEXT.MB na základě typu a počtu místa

Označení Typ místa pobytu Plocha místa [m2] * Kredity KEXT.MB
M1 Střešní terasa 10
M2 Zahrada 10
M3 Vstupní parter 10
M4 10
10
Celkem  

* musí být splněna podmínka, že plocha místa ≥ Pmin.