EXT.MU (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul EXT.MU - Místa určená ke společnému využití v budovách pro terciární vzdělávání

Do hodnocení se započítávají pouze ty exteriérové plochy, které jsou součástí hodnoceného pozemku (viz. Slovníček pojmů). U větších exteriérových ploch (nad 50 m2) se započítávají zvlášť části s výrazně jiným charakterem. Například: japonská zahrada ve větší zahradě, dvě části zelené střechy upravené do jiného stylu využití apod.

Společnými místy mohou být: 

  • zahrada, či část zahrady s výrazně jiným charakterem,
  • upravená část vnitrobloku,
  • střešní terasa,
  • vstupní parter,
  • soukromé dětské hřiště,
  • místa pro sport a jiné pohybové aktivity atd.

Plocha musí být přístupna všem uživatelům budovy nebo určité cílové skupině uživatelů (studenti, pedagogové, technicko-hospodářští pracovníci aj.). Nezapočítává se soukromá plocha, např. terasa vedoucího pracovníka apod.

Započítává se každé společné místo, které splňuje požadavek na minimální plochu Pmin [m2] dle následujícího rozdělení podle celkové podlahové plochy CPP [m2]:

Tab. EXT.MU.1: Požadavek na minimální plochu započitatelného společného místa

Celková podlahová plocha CPP [m2]

Minimální plocha započitatelného společného místa Pmin [m2]

CPP ≤ 10 000 m2

Pmin = 10 + 0.002 · CCP

CPP > 10 000 m2

Pmin = 30 m2

 

Každý typ společného místa v exteriéru, který splňuje výše uvedené podmínky, se ohodnotí ziskem 10 kreditů – viz příklad v Tab. EXT.MU.1. Celkový zisk kreditů z modulu EXT.MU (KEXT.MU) je pak součtem kreditů za jednotlivé započitatelné plochy.

Tab. EXT.MU.2: Příklad přidělení kreditů KEXT.MU na základě typu a počtu míst

Označení

Typ místa pobytu

Plocha místa [m2] *

Kredity KEXT.MU

M1

Střešní terasa

10

M2

Zahrada

10

M3

Vstupní parter

10

M4

Multifunkční hřiště

10

M5

10

10

Celkem

 

* musí být splněna podmínka, že plocha místa ≥ Pmin.