EXT.PR (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul EXT.PR - Dodatečné prvky vylepšující kvalitu místa

Za každý solitérní prvek, který relevantně a prokazatelně vylepšuje kvalitu společného prostoru, se přidělí dalších 5 kreditů – viz příklad v Tab. EXT.PR.1. Celkový zisk kreditů z modulu EXT.PR (KEXT.PR) je pak součtem kreditů za jednotlivé započitatelné plochy.

Za vylepšující prvky se považuje například:

  • výrazná zeleň umístěná na společně užívaných plochách mimo travnaté plochy;
  • vzrostlá zeleň nebo větší množství keřů vázaných na travnaté plochy;
  • pergola;
  • lavičkami a stolky vybavené prostranství nebo kout zahrady;
  • jezírko;
  • herní prvek apod.

Tab. EXT.PR.1: Příklad přidělení kreditů na základě umístění dodatečných prvků

Dodatečné prvky

Příslušnost k ploše

Kredity KEXT.PR

Zeleň u vchodu

5

Pergola

M2

5

Jezírko

M2

5

Lavičky, stolky

5

Celkem