FLX.AB (vm.1)

Dle Tab. FLX.AB.1 se na základě možnosti zapojení koncového uživatele do návrhu užívané plochy či zpracování studie možností změny dispozičního řešení přiřadí kredity KFLX.AB.

Tab. FLX.AB.1: Hodnocení návrhu budovy

Návrh budovy

Kredity KFLX.AB  

Projektová dokumentace obsahuje studii možností změny uspořádání dispozic bytového domu a jednotek v průběhu životního cyklu budovy.

+3