FLX.AB (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul FLX.AB - Adaptace bytového domu

Dle Tab. FLX.AB.1 se na základě zpracování studie možností změny dispozičního řešení přiřadí kredity KFLX.AB.

Tab. FLX.AB.1: Hodnocení návrhu budovy

Návrh budovy

Kredity KFLX.AB  

Projektová dokumentace obsahuje studii možností změny uspořádání dispozic bytového domu a jednotek v průběhu životního cyklu budovy.

+3