FLX.AR (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul FLX.AR - Adaptace rodinného domu

Na základě zpracování studie možností změny dispozičního řešení se dle Tab. FLX.AR.1 přiřadí kredity.

Tab. FLX.AR.1: Hodnocení návrhu budovy

Návrh budovy

Kredity KFLX.AR

Projektová dokumentace obsahuje studii možností změny uspořádání uvnitř dispozic domu v průběhu životního cyklu rodinného domu.

+3

Projektová dokumentace obsahuje studii možností přístavby a rozšíření rodinného domu.

+2