FLX.DK (vm.1)

Na základě charakteru, rozmístění a typů vnitřních dělicích konstrukcí se dle Tab. FLX.KK.1 přiřadí kredity. U bytových a rodinných domů se hodnotí vlastnosti příček uvnitř bytových jednotek.

Tab. FLX.KK.1: Hodnocení příček

Vlastnosti příček

Kredity KFLX.KK

Nedemontovatelné konstrukce s nutností bouracích prací

0

Demontovatelné příčky suché výstavby (montované příčky z velkoformátových desek na nosné kostře, plné nebo prosklené)

3

Snadno demontovatelné interiérové systémy pro vnitřní členění prostor (mobilní, posuvné, sanitární…)

4

Žádné příčky

5

V případě různých vlastností příček v rámci jedné budovy se přiřadí kredity dílčím částem budovy o stejných parametrech a jednotlivá kreditová hodnocení KFLX.KK se získají váženým průměrem dle středové délky daných konstrukcí.