FLX.PR (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul FLX.PR - Pestrost skladby bytových jednotek v rodinném domě

Preference vlastníků a uživatelů rodinných domů z hlediska jejich využití a provozu se v čase s ohledem na aktuální sociální situaci rodiny vyvíjejí a mění. Je výhodou, pokud dispoziční koncept rodinného domu umožňuje provozní oddělení jedné nebo více částí a vytvoření samostatné bytové jednotky ať již pro vlastní využití v rámci rodiny (dopívající nebo dospělé děti, prarodiče, blízké osoby s potřebnou péčí) nebo pro komerční pronájem.

Rodinný dům může být buď cíleně navržen s max. 3 samostatnými bytovými jednotkami (v souladu s ČSN 73 4301) nebo je dispoziční oddělení bytových jednotek možné v rámci dispozičních úprav a dokládá se dispoziční variantou.

V případě návrhu rodinného domu s max. 3 samostatnými bytovými jednotkami je z hlediska principů udržitelné výstavby pozitivní sdílení zdrojů (pozemek, infrastruktura) a efektivnější zasídlení území. Variabilní řešení s možností potenciálního provozního oddělení samostatné bytové jednotky pak přispívá např. k řešení fenoménu stárnutí populace, který začíná nabývat na aktuálnosti.

Tab. FLX.PR.1: Pestrost skladby bytových jednotek v bytovém domě z pohledu sociální vyváženosti.

Multifunkční prostory

Kredity KFLX.PR

Projekt umožňuje pouze 1 samostatnou jednotku.

0

Projekt umožňuje 2 samostatné bytové jednotky.

1

Projekt umožňuje 3 samostatné bytové jednotky.

3