FLX.PU (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul FLX.PU - Pestrost pracovních prostor v budově terciárního vzdělávání

Cílem modulu je ohodnotit dispoziční variabilitu a pestrost pracovních prostorů v budově terciárního vzdělávání pro všechny uživatele budovy (např. studenty, pedagogy, výzkumné pracovníky). Různé formy činnosti zahrnují na jedné straně pracovní podmínky pro soustředěnou práci, sdílené kanceláře nebo studovny pro 2 a více osob až po multifunkční prostory pro týmovou a kreativní činnost. Možnosti flexibilního dispozičního řešení prostor závistí do velké míry na stavebním a konstrukčním řešení budovy.

Kredity KFLX.PU se přidělují pouze v případě, je-li prokázáno, že počet prostorů daného typu odpovídá úměrně počtu uživatelů budovy a provoznímu schématu hodnocené budovy.

Tab. FLX.PU.1: Pestrost pracovních ploch v budově terciárního vzdělávání

Pracovní plochy v budově terciárního vzdělávání

Kredity KFLX.PU

Projekt zahrnuje samostatné prostory pro 1 osobu pro soustředěnou práci.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro soustředěnou práci 2 osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro soustředěnou práci 3 osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro soustředěnou práci 4 osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro soustředěnou práci 5 až 10 osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro soustředěnou práci 11 a více osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro jednání nebo výuku pro 3-10 osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro jednání nebo výuku pro 11-20 osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro jednání nebo výuku pro 21-40 osob.

+1

Projekt zahrnuje prostory pro jednání nebo výuku pro 41 a více.

+1

Projekt zahrnuje jiné multifunkční prostory pro práci (za každý druh takového prostoru).

+1