FLX.SB (vm.1)

Kontrolní výpis modulu


Modul FLX.SB - Konstrukční systém bytových domů

Pro účel hodnocení v tomto modelu se stanoví flexibilní výška, která je definována jako svislá vzdálenost mezi líci hlavních nosných vodorovných konstrukcí. Rozumí se tím nejčastěji vzdálenost horního a spodního povrchu nosné stropní desky nebo horního povrchu záklopu trámového stropu a spodního líce trámů. Flexibilní výšku je také možné chápat virtuální maximální výšku, která je využitelná při změně využití budovy (při možné změně vedení systémů TZB, provedení podlah aj.) bez nutnosti zásahu do nosné konstrukce budovy. Příklad stanovení flexibilní výšky je uveden na následujícím Obr. FLX.KS.1.

Obr. FLX.KS.1: Příklad stanovení flexibilní výšky v řezu konstrukcí

Dle Tab. FLX.KS.1 se na základě použitého nosného systému a flexibilní výšky přiřadí kredity KFLX.KS.

V případě proměnných parametrů v rámci hodnocené budovy (tj. konstrukční výška podlaží, nosný systém) se přiřadí kredity dílčím částem budovy o stejných parametrech a jednotlivá kreditová hodnocení KFLX.KS se získají váženým průměrem dle příslušných podlahových ploch.

Tab. FLX.KS.1: Hodnocení nosného systému a světlé výšky budovy

Nosný systém / flexibilní výška (m) Kredity KFLX.KS

≤ 2,7 m

2,8 m

> 2,9 m

stěnový – rozpony do 6-ti metrů včetně

0

2

5

stěnový – rozpony nad 6 metrů

3

5

8

kombinovaný systém – rozpony do 6-ti metrů včetně

3

5

7

kombinovaný systém – rozpony nad 6 metrů

5

7

9

skelet – rozpony do 6-ti metrů včetně

5

7

9

skelet – rozpony nad 6 metrů

7

8

9

Mezilehlé hodnoty konstrukčních výšek se lineárně interpolují.